DETEKTIV

Detektiv – zanimiv in atraktiven poklic


Strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje detektivov izvajamo 2x letno

GZS Center za poslovno usposabljanje po javnem pooblastilu Ministrstva za notranje zadeve št. 430-432/2012.

Kako postati detektiv in se pridružiti nekaj več kot 80 detektivom kolikor jih deluje v Sloveniji po podatkih Detektivske zbornice Slovenije.


V programu se kandidati/kandidatke za detektive (v nadaljnjem besedilu: kandidati) usposobijo za pridobivanje informacij o:

 • osebah, ki so pogrešane ali skrite in o povzročiteljih premoženjskih in nepremoženjskih škod;
  anonimnih pisanjih – o piscih in odpošiljateljih anonimnih pisanj;
 • dolžnikih in njihovem premoženju;
 • predmetih, ki so pogrešani ali izgubljeni;
 • dokaznem gradivu in dejstvih, potrebnih za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred sodišči, drugimi pravosodnimi organi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah;
 • spoštovanju konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule;
 • uspešnosti in poslovnosti poslovnih subjektov;
 • kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo, in o njihovih storilcih;
 • zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, zlorabah uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog ter o drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih;
 • osebah, ki se izogibajo vročanju sodnih in drugih pisanj.

V programu se kandidati usposobijo tudi za:

 • izvajanje sodnega in drugega vročanja;
 • svetovanje fizičnim in pravnim osebam za preprečevanje kaznivih ravnanj;
 • načrtovanje in izvajanje zaščite poslovnih skrivnosti, informacijskih sistemov, ekonomskih in osebnih podatkov in informacij;
 • zbiranje podatkov od oseb in iz javno dostopnih virov;
 • pridobivanje podatkov iz evidenc;
 • osebno zaznavanje;
 • uporabo tehničnih sredstev.

Pogoji za udeležbo

Po zakonu, ki ureja detektivsko dejavnost mora oseba, ki želi pridobiti to poklicno kvalifikacijo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • je državljan Republike Slovenije ali države članice Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije (v nadaljnjem besedilu: države članice EU, EGP ali Švicarske konfederacije);
 • ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem programu prve stopnje ali enakovredno izobrazbo v tujini, priznano v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja.

Več o ureditvi usposabljanja in delovanju detektivov si lahko preberete tukaj.

Datum

14 Nov 2019
Expired!

Čas dogodka

 • Časovni pas: America/New_York
 • Datum: 14 Nov 2019

Cena

1168,60€

Več informacij

Več informacij

Lokacija

CPU, učilnica Krka
Kardeljeva ploščad 27 a, Ljubljana
Kategorije

Organizator

Urška Kavčič Rihar
Telefonska številka
01/5897-652
Elektronski naslov
urska.kavcic-rihar@cpu.si
Več informacij