AVTO KLIME, SEMINAR + IZPIT, junij 2023

Serviserji za avto klime morajo opraviti usposabljanje in izpit (Program E)

Usposabljanje je namenjeno zaposlenim v servisih, podjetjih in povsod kjer se ukvarjajo z vzdrževanjem in servisiranjem ter prodajo in montažo klimatskih sistemov v avtomobilih in opravljajo dejavnost zajema fluoriranih toplogrednih plinov pri klimatskih napravah v motornih vozilih med servisiranjem ali pred končno odstranitvijo avto klime. Po zaključku izobraževanja kandidati opravljajo še preizkus znanja, ki obsega teoretični in praktični del. Udeleženci prejmejo gradivo ob prihodu na seminar.

Usposabljanje in izpit se opravita v istem dnevu.

Center za poslovno usposabljanje je z odločbo Ministrstva za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, izbran za izvajanje programa usposabljanja ter za izvedbo izpitov. Pri izvedbi sodeluje tudi Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad.

U R E D B A o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov, ki je bila objavljena v Uradnem listu št. 60/2016 in določa pogoje za minimalno usposobljenost osebja, ki izvaja preverjanje uhajanja, zajem, recikliranje, predelavo in uničenje, ter vzpostavlja sistem poročanja o uvozu, izvozu, proizvodnji in uporabi ozonu škodljivih snovi ter fluoriranih toplogrednih plinov. Uredba se nanaša tudi na klimatske naprave v vozilih, ki vsebujejo fluorirane toplogredne pline ter ozonu škodljive snovi. Vsak, ki opravlja zajem fluoriranih toplogrednih plinov pri klimatskih napravah v motornih vozilih med servisiranjem ali pred končno odstranitvijo, mora imeti za to dejavnost veljavno spričevalo po omenjeni uredbi.

Zagrožena globa za prekršek, če vzdrževalec opreme, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ne zagotovi, da zajemanje ozonu škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov opravlja pooblaščeni serviser znaša od 4.000 € do 30.000 €!

Program usposabljanja

 • Osnovno poznavanje delovanja klimatskih naprav v motornih vozilih,
 • Osnovno poznavanje ustreznih določb Uredbe (ES) št. 842/ in direktive 2006/40/ES,
 • Ravnanje z jeklenko (valjem) s hladilnim sredstvom,
 • Priklop in odklop kompleta za zajem na servisne odprtine klimatske naprave motornega vozila
 • Uporaba kompleta za zajem.

Pogoji za vključitev

 • starost najmanj 18 let in dve leti delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe,
 • končana najmanj srednja poklicna izobrazba tehnične smeri in 9 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe ali
 • končana najmanj srednja poklicna izobrazba drugih smeri in 12 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe ali končana najmanj srednja strokovna izobrazba drugih smeri in 12 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe.

Kadar kandidat prvič opravlja izpit za avto klime, se mora pred opravljanjem izpita udeležiti tudi ustreznega programa usposabljanja iz prvega odstavka 18. člena uredbe in predložiti potrdilo o udeležbi (tukaj je mišljeno usposabljanje, na katerega se prijavljate in traja od 8.15 – 14.00 ure, nato sledi izpit).

Kandidati predložijo dokazila: original ali overjeno kopijo spričevala, dokazilo o delovnih izkušnjah (potrdilo delodajalca) ob prijavi na usposabljanje.

Za zaključene skupine serviserjev po dogovoru z avtohišami nudimo skupinske popuste.

Kotizacija in plačilo
Cena usposabljanja znaša 220,00 EUR +22% DDV, cena izpita je 152,00 EUR (oproščeno DDV), skupaj usposabljanje + izpit + DDV = 420,40 EUR.

Popust za skupine nad 10 udeležencev znaša 10% popust.

Kotizacijo ter stroške preizkusa je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 3007-7314.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja.Prosimo da ob prihodu na seminar predložite potrdilo o plačani kotizaciji.

 

Datum

15 Jun 2023
Expired!

Čas dogodka

8:15 - 17:00

Čas dogodka

 • Časovni pas: America/New_York
 • Datum: 15 Jun 2023
 • Ura: 2:15 - 11:00

Več informacij

Več informacij

Lokacija

CPU, učilnica Krka
Kardeljeva ploščad 27 a, Ljubljana
Kategorije

Organizator

ALEŠ DREMEL
Telefonska številka
01/5897-660
Elektronski naslov
ALES.DREMEL@CPU.SI
Več informacij