AVTO KLIME: PRETEČENA SPRIČEVALA – MAJ 2022

Obnavljanje – podaljševanje veljavnosti spričeval: če se spričevalo obnovi pred potekom veljavnosti, to za serviserja pomeni le udeležbo na predavanju (2 uri) ter opravljanje krajšega pisnega izpita. 


Ponovno opravljanje izpita – pretečena veljavnost spričeval: če je veljavnost spričevala že potekla, to pomeni udeležbo na predavanju (2 uri) ter opravljanje pisnega in praktičnega izpita (vse v enem dnevu)


Vsa spričevala, ki bodo izdana po uveljavitvi nove uredbe 1. 10. 2016, bodo veljala za nedoločen čas. 


Na obnavljanje veljavnosti spričeval serviserjev za avto klime vabimo vse serviserje, ki so usposabljanje in izpit prvič opravili pred 5 leti ali še kasneje in ga morajo letos obnoviti.

Program usposabljanja

  • Obnovitveno predavanje o vplivih f-plinov in ozonu škodljivih plinov na okolje
  • Predstavitev veljavne zakonodaje
  • Predstavitev novosti in sprememb EU zakonodaje
  • Prikaz praktičnega zajema z novo polnilno napravo.

Kandidati predložijo dokazila: kopijo potrdila o opravljenem izpitu iz leta 2011.

Kotizacija in plačilo


  • Obnavljanje – ponovno opravljanje izpita (pretečena spričevala):

30 EUR predavanje o novostih + 22% DDV + 152 EUR* izpit = 188,60 EUR


  • Obnavljanje – podaljševanje veljavnosti spričevala (veljavna spričevala):

30 EUR predavanje o novostih + 22% DDV + pisni izpit 50,66* EUR = 87,26 EUR


PREDRAČUN prejmete tudi v potrditvenem sporočilu po prijavi na vpisani mail naslov. V ceno je všteto: gradivo in postrežba med odmori (kava, sendviči – 2x in piškoti). Udeležencem je na volj tudi brezplačno parkirišče.

Stroške izpita je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 3007-7314.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja. Prosimo da ob prihodu na seminar predložite potrdilo o plačani kotizaciji.

*izpiti so oproščeni plačila DDV.

Več o usposabljanju, ki je obvezno za vse, ki servisirajo avtoklime in tega izpita še nimajo.

Datum

19 May 2022
Expired!

Čas dogodka

10:15 - 17:00

Čas dogodka

  • Časovni pas: America/New_York
  • Datum: 19 May 2022
  • Ura: 4:15 - 11:00

Več informacij

Več informacij

Lokacija

CPU
Kategorije

Organizator

ALEŠ DREMEL
Telefonska številka
01/5897-660
Elektronski naslov
ALES.DREMEL@CPU.SI
Več informacij