Trajnostne poti, poslovni modeli in metodologije za merjenje vpliva, ki upoštevajo posebne značilnosti malih in srednje velikih podjetij ter temeljijo na dobrih poslovnih praksah na nacionalni, evropski in mednarodni ravni. To je SIMPLE, inovativni projekt Erasmus+, katerega cilj je tudi opredeliti ustrezna znanja in spretnosti, potrebna za vzpostavitev takšne preobrazbe v MSP.

IO3 – NAČRT ZA MERJENJE DRUŽBENEGA UČINKA

Partnerji evropskega projekta SIMPLE so v zaključni fazi razvoja in uresničevanja vseh ciljev projekta. Med cilji partnerjev je bil skupni razvoj in standardizacija metod in orodij za merjenje in upravljanje družbenega učinka v ciljnih MSP, da bi delavcem omogočili izvajanje kontrolnih pregledov podjetij, s katerim bi analizirali dejansko stanje glede na načrtovane cilje družbenih inovacij in pripravili akcijski načrt, ki bi podjetja usmerjal pri preoblikovanju njihovega poslovnega modela z usmeritvijo njegovih ciljev in metod v logiko B-Corp in Benefit Company.

IO3 je bil razdeljen na tri rezultate:

ANALIZA SEKUNDARNIH VIROV: Izhajajoč iz analize najboljših praks so partnerji opredelili uspešne dejavnike in njihovo prenosljivost, da bi opredelili in preizkusili poslovne modele, strukturirane v skladu z logiko B-Corp in ‘’Benefit’’ družbe. Partnerji so pripravili poslovne modele enega podjetja, ki lahko združujejo organizacijske, upravljavske in komunikacijske spremenljivke v smeri strategije družbene trajnosti podjetja.

RAZVOJ NAČRTA MERJENJA DRUŽBENEGA UČINKA: Partnerji so pripravili model akcijskega načrta. Načrt vsebuje obstoječe sisteme certificiranja (B-Corp) in pristope, s katerimi bi okoljski in družbeni vpliv postal enako merljiv kot gospodarska uspešnost in tako primerljiv z uspešnostjo drugih podjetij. Načrt merjenja so partnerji osvojili v fazi mobilnosti in ga uporabili na terenu, da bi udeležence usmerjali pri izvajanju preverjanj v kontekstu njihovih podjetij.

PREGLED STANJA V PODJETJIH: Partnerji so izvajali preglede v različnih kontekstih in spremljali njihovo dejavnost. Partnerji so imeli podporno vlogo za podjetja, vključena v kontrolne preglede in na koncu ocenili rezultate teh dejavnosti, da bi podjetjem zagotovili intervencijski model, namenjen analizi in oceni družbenega učinka za izvajanje akcijskega načrta.

Želite izvedeti več o projektu SIMPLE?

Obiščite našo spletno stran: https://www.thesimpleproject.eu/

Projektni partnerji so: ISRE, CCIB, PIMEC, CPU, FUNDACIJA KAUZI, PHANTEION, PRISM

 

About petra