2. in 3. februarja 2023 je v Rimu v Italiji potekalo 3. mednarodno srečanje projekta WorkingSmart Erasmus+.

Dvodnevnega srečanja, ki ga je gostil aiComply, se je udeležilo 12 ljudi (11 ljudi na kraju samem v pisarnah aiComply in 1 oseba, ki se je sestanka udeležila na daljavo), ki so predstavljali vse projektne partnerje iz 5 evropskih držav – Francije (IPRA), Grčije (HOU) , Italije (aiComply), Slovenije (CPU GZS) in Španije (InMedia in UOC).

Srečanje je bilo osredotočeno na nekatere glavne teme projekta, kot je vsebina modulov usposabljanja in njihova uporaba znotraj virtualne platforme, poleg tega pa smo nekaj časa namenili tudi pregledu administrativnih in finančnih zadev ter preverjanju stanja zagotavljanja kakovosti in aktivnosti s področja promocije projekta.

Srečanje je bilo uspešno. Vsi partnerji so se z veliko pozornostjo in sodelovanjem pridružili dvodnevnim razpravam, kar je prineslo dodano vrednost, ki so jo zaznali vsi udeleženci. Srečanje je bilo tudi priložnost, da se partnerji po predhodnih mednarodnih srečanjih v Lyonu in Ljubljani ponovno srečamo in še bolj okrepimo medsebojne odnose ter sodelovanje in povezanost med vsemi nami.

Prvi dan smo se osredotočili na administrativne zadeve in vprašanja glede vodenja projekta, spremljanje kakovosti projekta ter aktivnosti s področja promocije, vključno s statistiko vključenosti na LinkedIn platformi in komunikacijsko strategijo za zadnje obdobje projekta.

Sledil je poudarek na modulih usposabljanja, kjer so partnerji predstavili svoje module, svoj napredek in cilje za dokončanje vsebine, kar je pripeljalo do razprave in dogovora o nekaterih vidikih paketa usposabljanja.

Drugi dan se je začel s predstavitvijo učne platforme s strani aiComply kar je bila priložnost za vse partnerje, da podajo predloge o možnih posledicah integracije modulov usposabljanja v platformo. aiComply je predstavil tudi predstavitev funkcij igre, ki bo temeljila na scenarijih. Skozi zelo produktiven ‘’brainstorming’’ in razpravo smo se vsi skupaj na koncu dogovorili o njenem celotnem kontekstu in strukturi ter določili naslednje roke za projekt.

Srečanje je bilo tudi priložnost za ‘’teambuilding’’. aiComply je na dodatna srečanja povabil tudi nekatere predstavnike podjetja – kar je močno okrepilo zelo cenjeno kulturno izmenjavo in širšo diseminacijo projekta.

 

To mednarodno srečanje se je znova izkazalo za zelo uspešno in nas pripeljalo korak bližje k kvalitetnemu programu usposabljanja na področju pametnega dela na uporabniku prijazni platformi, brezplačno dostopni in namenjeni pomoči kadrovikom, vodilnim in lastnikom podjetij pri načrtovanju in izvedbi pametnega dela v svojih organizacijah.

 

 

About petra