Od 21. do 23. septembra 2022 smo sodelovali na zaključni konferenci S.Ma.R.T – Sales Management & Relationships for Trade v Španski Tarragoni.

V panelu, kjer je bilo govora o novem učnem načrtu usposabljanja za izpolnitev potreb trga dela v agroživilskem sektorju, je iz Slovenije kot govornica sodelovala prof. dr. Anita Trnavčevič iz Primorske Univerze, Fakultete za management, v panelu, ki je obravnaval internacionalizacijo agroživilstva oz. vlogo javnih zavodov in gospodarskih zbornic, je kot govornik sodeloval direktor Centra za poslovno usposabljanje mag. Aleš Dremel.

O SMaRT projektu

Marketing, promocija, management prodaje, odnosi s ključnimi strankami in s potrošniki so danes predmet mnogih raziskav. Ta projekt pa je poseben zaradi končnega rezultata – razvoja učnega načrta in program ausposabljanja za management prodaje in odnosov v agroživilski panogi.

Fakulteta za management UP in Fakulteta za turistične študije sta prepoznani kot partnerici, ki bosta pripevali znanje in izkušnje s področja managementa, marketinga in tudi metodološke pristope v sodelovanju s CPU GZS (Center za poslovno usposabljanje pri Gospodarski zbornici Slovenije).

To močno, večletno povezavo Fakultete za management in CPU GZS ohranjata in razvijata s ciljem čim boljšega, hitrega prenosa novih znanj v prakso, povezovanjem študija in dela ter ne nazadnje razvoja študijskih programov in modulov, ki so relevantni za podjetja in področja, na katerih se študenti UP zaposlujejo. Zato projekt S.Ma.R.T pomembno prispeva k povezovanju slovenskega gospodarstva in znanstveno raziskovalnega dela Univerze na Primorskem.

About Aleš Dremel