Zbornica elektronske in elektroindustrije, Center za poslovno usposabljanje in Metrel d.d. smo organizirali polovni zajtrk na katerem smo predstavili pomembnost skladnosti električne in elektronske opreme glede zagotavljanja električne varnosti, kakor tudi pomembnost pravilnega ravnanja v delovnih procesih, kjer je prisotna nevarnost električnega udara. Udeležence smo seznanili s trenutno veljavno zakonodajo, ki proizvajalce EE naprav zavezuje k izpolnjevanju zahtev glede električne varnosti in načine, kako jo zagotoviti, kakor tudi z zakonodajo, ki od delodajalcev zahteva določene postopke, da je zagotovljena električna varnost zaposlenih.

Predstavljen je bil tudi ustrezen način prenosa odgovornosti pri zagotavljanju električne varnosti v odnosu DELODAJALEC – DELAVEC preko sistema kompetenc ter zagotavljanje električne varnosti proizvodov PROIZVAJALEC – UPORABNIK s testiranjem ob koncu proizvodne linije.

14. oktobra 2022 organizira CPU usposabljanje z izpitom o električni varnosti – povezava na dogodek:

– EON: Zagotavljanje električne varnosti opreme in naprav (ZRZ_ D-5/678) – povezava na dogodek: https://www.cpu.si/dogodki/bpn-nneli-izvajalec-del-v-blizini-delov-pod-napetostjoonapetnostnih-elektricnih-instalacij/

– BPN nnELI: Izvajalec del v bližini delov pod napetostjo nizkonapetnostnih električnih inštalacij (ZRZ_ D-5/007) – povezava na dogodek: https://www.cpu.si/dogodki/bpn-nneli-izvajalec-del-v-blizini-delov-pod-napetostjoonapetnostnih-elektricnih-instalacij/

Na podlagi znanja, pridobljenega na tem usposabljanju, boste pripravljeni na certificiranje poklicne kvalifikacije. Po končanem izpitu lahko pridobite potrdilo o usposobljenosti za BPN NNELI Izvajalec del v bližini delov pod napetostjo nizkonapetostnih električnih inštalacij in zagotavljanje električne varnosti opreme in naprav.

About Aleš Dremel