Spoštovani,

Člani projektne skupine z Univerze na Primorskem Fakultete za management in Fakultete za turistične študije – Turitica vas vabimo na dogodek projekta

S.Ma.R.T, ki bo 3.5.2022 ob 12.00 v prostorih Univerze na Primorskem, Fakultete za turistične študije – Turistice v Portorožu.

Dogodek je namenjen predstavitvi rezultatov projekta S.Ma.R.T in povezovanju študentov s trgom dela na področju agroživilske industrije.

Dnevni red:

1. O projektu SMaRT

12.00 – 12.05 Pozdrav in dobrodošlica (UP)
12.05 – 12.35 Predstavitev rezultatov projekta SMaRT (UP)
12.35 – 13.00 Razprava, pripombe, predlogi (UP in GZS CPU)
13.00 – 13.20 Podelitev certifikatov študentom (GZS CPU)

2. Tržnica zaposlitvenih možnosti

13.20 -14.00 Podjetja se predstavijo
14.00 – Mreženje udeležencev s predvajanjem video CVjev študentov v projektu SMaRT

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo!

Anita Trnavčević, Univerza na Primorskem
Aleksandra Brezovec, Univerza na Primorskem
Mojca Cek, GZS Center za poslovno usposabljanje
Janez Mekinc, Univerza na Primorskem
Armand Faganel, Univerza na Primorskem

O SMaRT projektu

Marketing, promocija, management prodaje, odnosi s ključnimi strankami in s potrošniki so danes
predmet mnogih raziskav. Ta projekt pa je poseben zaradi končnega rezultata – razvoja kurikula
modula za management prodaje in odnosov v agroživilski panogi.
Fakulteta za management UP in Fakulteta za turistične študije sta prepoznani kot partnerici, ki bosta
pripevali znanje in izkušnje s področja managementa, marketinga in tudi metodološke pristope v
sodelovanju s CPU GZS (Center za poklicno usposabljanje pri Gospodarski zbornici Slovenije).
To močno, večletno povezavo Fakulteta za management in CPU GZS ohranjata in razvijata s ciljem
čim boljšega, hitrega prenosa novih znanj v prakso, povezovanjem študija in dela ter ne nazadnje
razvoja študijskih programov in modulov, ki so relevantni za podjetja in področja, na katerih se
študenti UP zaposlujejo. Zato projekt S.Ma.R.T pomembno prispeva k povezovanju slovenskega
gospodarstva in znanstveno raziskovalnega dela Univerze na Primorskem.

 

Prošnjo za udeležbo na projektu pošljite na e-mail naslov: mojca.cek@cpu.si 

 

About petra