Strokovno usposabljanje izvajajo strokovnjaki, ki vodijo projekte energetske učinkovitosti že več kot dvajset let in se uvrščajo med pionirje uvajanja energetske učinkovitosti v slovenski prostor. Program izobraževanja temelji na primerih iz prakse in poteka v manjših skupinah od 6 do največ 12 ljudi, saj nam to omogoča kakovostno izvedbo praktičnih vaj.

Usposabljanje je namenjeno tehničnim direktorjem, energetskim managerjem in drugim strokovnim osebam, zadolženim za upravljanje z energijo pri končnih porabnikih.

S pridobljenimi znanji lahko udeleženci spodbudijo aktivnosti na področju optimalne rabe energije, ki že v srednje veliki organizaciji omogočijo letni prihranek, ki je desetkrat večji od stroška izobraževanja.

Mnenja udeležencev preteklih usposabljanj:

Udeleženec 1:

Najprej bi pohvalil predavatelja, g. Bogomila Kandusa, ki je razumljivo in učinkovito razložil vsebino izobraževanja. Kljub temu, da nam je bil onemogočen direkten stik, menim, da smo tudi v spletnem formatu pridobili ogromno novega znanja. Vsebina predavanj je bila smiselno porazdeljena po sklopih, g. Kandus je teorijo podkrepil s svojimi izkušnjami iz prakse. Všeč mi je bilo to, da so bili v gradivo vključeni realni primeri iz gospodarstva oz. javnih služb, saj smo lahko na ta način primerjali predhodna in nova stanja.

Tudi ostali predavatelji so odlično opravili svoje delo in nam prikazali konkretne praktične primere uspešnega izvajanja energetskega managementa.

Na področju energetskega managementa sem začetnik, z udeležbo na izobraževanju pa sem pridobil znanje in usmeritve za nadaljnje delo. Glede na to, da udeleženci delamo na različnih področjih, z različnimi staži, mi je bilo všeč to, da smo si med seboj delili izkušnje, ter pridobili nova poznanstva.

Izobraževanje bi priporočil vsem, ki se znotraj podjetja ukvarjajo s področjem učinkovite rabe energije in optimizacije energetskih procesov, pa tudi tistim, katerih podjetja na trgu ponujajo storitve izboljšanja energetske učinkovitosti.

Matej Malenšek, sodelavec za razvoj energetskih storitev v Gen – I

Udeleženec 2:

Ker sem imel sedaj prvič kontakt z vašo organizacijo, lahko rečem, da je vse potekalo zelo profesionalno in pozitivno. Ne glede na to, da se je na koncu celotna zadeva odvila virtualno.

Glede izvedbe programa pa lahko pohvalim predavatelja. Predavanja so bila kvalitetna, pedagoško in vsebinsko. Vsebina je bila relativno zahtevna, kar pomeni, da smo dobili informacije in znanja, ki smo jih že malo pozabili oz. se z njimi nismo še srečali… tako, da je bil namen predavanj izpolnjen.

Pluse vidim tudi v tem, da je bilo pregledanih veliko orodij/področji, ki bi jih moral obvladati vsak, ki se ukvarja z energetskim managementom, ter tudi to, da smo bili udeleženci mešani iz svetovalnih podjetji in industrije.

Udeleženec 3:

Aktualno, polno koristnih nasvetov, informacij in orodij za optimizacijo procesov. Idealno za vse, ki imajo željo energetske procese izpiliti in jih popeljati na višjo raven… Zelo priporočam…

Udeleženec 4:

Predavanje je zelo primerno za večja podjetja, ki želijo znižati svoje energetske stroške in vlagajo v svoj energetski razvoj.

Udeleženec 5:

Izredno dobra predavanja z zahtevnimi vajami, ki so zelo uporabna v praksi.

Vabljeni na naslednje usposabljanje v mesecu novembru 2021

About Aleš Dremel