Na štirih srečanjih boste dobili vse ključne informacije o pomembnih poslovnih pravilih, s katerimi boste povečali ugled svoje organizacije in izboljšali samozavest. Na intenzivnem tečaju poslovnega protokola in komunikacijskih veščin boste teorijo in prakso spoznavali z izkušeno predavateljico in izvrstno poznavalko protokolarnih pravil gospo Ksenijo Benedetti. Vsa predavanja in vaje bodo podprte s konkretnimi primeri.


Izkoritite 15% popust do 14. februraja 2020!

Vsebina

S pomočjo veliko praktičnih vaj in primerov vas bomo naučili:

 • nebesedne komunikacije: prvi vtis, govorica telesa, zunanja podoba, rokovanje
 • besedne govorne komunikacije: naslavljanje, seznanjanje, vikanje-tikanje, poslovni pogovor
 • besedne pisne komunikacije: ovojnice, poslovni dopis in druga pisna sporočila, vabila, elektronska sporočila
 • komuniciranje s sodelavci, urejenost poslovnih in delovnih prostorov
 • priprava in izvedba poslovnih sestankov in drugih poslovnih dogodkov
 • vedenja za mizo
 • sedežnega reda
 • kaj, kdaj in kako izbrati primerno poslovno obleko
 • pravil o poslovnem obdarovanju: kaj, koliko, komu
 • primerne postavitve zastav in nacionalnih simbolov.

Po intenzivnem usposabljanju boste imeli dovolj znanja in sistematičnega pristopa, da boste suvereni v svoji poslovni komunikaciji.


 

Zakaj vam bo Poslovni protokol Bootcamp tako zelo koristil?

Ker boste:

 • okrepili poslovno podobo svoje organizacije in posledično povečali zadovoljstvo strank.
 • izboljšali samozavest in lastno zadovoljstvo z delom
 • spoznali pravila obnašanja za mizo in negativni vplive, ki ga imajo lahko vaše potencialne slabe navade na poslovne partnerje in podjetje
 • spoznali protokol socialnih medijiev, e-pošte in besedilnih sporočil
 • okrepili zavedanje o pomembnosti in (negativnemu) vplivu, ki ga ima uporaba mobilnih telefonov na vaše stranke in sogovornike
 • spoznali različne načine komuniciranja s sodelavci
 • spoznali, kako se pravilno rokovati in pozdraviti, da ne pokvarite prvega vtisa
 • spoznali pravila poslovnega oblačenja in poslovne podobe.

Nenazadnje pa bo v letu 2021 Slovenija predsedovala Svetu EU in bodo vsa ta znanja prišla prav vsem tistim, ki bodo vključeni v predsedovanje.

 


Termini

4 srečanja po 5 ur ob ponedeljkih in četrtkih od 13. do 17.15 ure. Skupaj 20 šolskih ur v mesecu marcu 2020 (4., 11., 18. in 25. marec 2020).

 


Komu je namenjen Poslovni protokol Boot Camp?

Poslovni protokol Boot Camp je namenjen vsem, katerih profesionalno delo vključuje zahtevne oblike poslovnega komuniciranja, zaposlenim v podjetjih, v ministrstvih in organih v sestavi, uradih, upravah, agencijah, lokalnih skupnostih, javnih zavodih.

Vabimo vse, ki v poslovnih stikih na različne načine nastopate v imenu podjetja, direktorjem in predsednikom uprav, tržnikom, vodjem organizacijskih enot, zaposlenim v prodaji in marketingu, odgovornim za organizacijo in izvedbo dogodkov, zaposlenim v hotelih in turističnih objektih, obrtnikom in obrtnicam, podjetnikom in podjetnicam, poslovnim sekretarjem in sekretarkam, javnim uslužbencem in uslužbenkam, kandidatom in kandidatkam za vstop v lokalno ali državno politiko in vsem, ki želijo s teorijo in prakso osvojiti protokolarna pravila, ter pravila primernega in učinkovitega komuniciranja.

 


Z vami bo ena in edina Ksenija Benedetti

Ksenija Benedetti je bila julija 2000 prvič imenovana za šefinjo Protokola Republike Slovenije. V osemnajstih letih njene kariere se je v Republiki Sloveniji zvrstilo veliko zgodovinskih dogodkov, ki jih jeskupaj s sodelavci pripravila in izvedla.

Osemnajst let je, kadar ji je to delo dopuščalo, izvajala celodnevne delavnice Protokolarna pravila ter predavala diplomatom, politikom in gospodarstvenikom in najrazličnejšim javnim uslužbencem ter srednjemu managementu v gospodarstvu.

 


Kotizacija

Cena strokovnega usposabljanja znaša 950,00 EUR + 22 % DDV (skupaj 1.159,00 EUR).

Plačilo kotizacije na seminarju vključuje: udeležbo, učno gradivo, postrežbo med odmorom in potrdilo o udeležbi.
Prosimo, da kotizacijo za seminar poravnate najpozneje dva dni pred začetkom dogodka na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4007-7326.

Prosimo, da ob prihodu na seminar predložite potrdilo o plačani kotizaciji. Račun boste prejeli po seminarju. Odjave sprejemamo najkasneje 3 delovne dni pred seminarjem. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku ali neudeležbi, kotizacijo zadržimo v celoti. V primeru premajhnega števila udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja. V tem primeru vam vnaprej vplačano kotizacijo vrnemo.


Popusti

 • Organizacije, ki prijavijo 2–5 udeležencev, imajo 10 % popust.
 • Vsem, ki poravnate kotizacijo do vključno 14. februarja 2020 priznamo 15 % popust.

About Aleš Dremel