Uncategorized @sl

Mehke veščine v sodobnem podjetju

By 1. oktober, 2019 oktober 9th, 2019 No Comments

Večina interakcij z drugimi zahteva obvladovanje mehkih veščin.

Center za poslovno usposabljanje je trenutno vključen v enega izmed bolj zanimivih projektov Erasmus + KA2, ki se je začel novembra 2018 in se bo končal oktobra 2020 z uradnim naslovom: “Intranet: Intrapreneurship net-playbook”. Predvsem je projekt zanimiv iz vidika pridobivanja novih znanj, kompetenc in veščin na neformalni in informalni način, kar nam omogoča digitalna družba ter globalizacija.V projektu smo se osredotočili na šest načel (veščin), ki podpirajo ne samo razvoj posameznikov, temveč tudi rast poslovanja. Ta načela so: načela znanja, načela produkcije, načela odnosov, načela razmišljanja, načela raziskovanja in načela strategije. Razdelili smo jih na 36 mehkih veščin s katerimi poskušamo spodbuditi intra-podjetniški odnos. Poročilo Svetovnega gospodarskega foruma »Prihodnost delovnih mest« kaže, da bo do leta 2020 med najpomembnejšimi veščinami, potrebnimi na delovnem mestu: reševanje problemov, kritično razmišljanje, kreativnost, upravljanje ljudi in čustvena inteligenca. Pomen mehkih veščin je pogosto podcenjen, zato je zanje namenjenega veliko manj usposabljanja. Podjetja pričakujejo, da ljudje vedo, kako se obnašati na delovnem mestu, da kar vedo, kako učinkovito komunicirati in poslušati. Vendar pogosto to ni tako. Zato smo razvili 10 spletnih aktivnosti. Te aktivnosti obsegajo mehke veščine, kot so: odločanje in analiza problemov; reševanje konfliktov; vodenje in upravljanje; ustvarjalnost in inovativnost; komuniciranje in sodelovanje; prilagodljivost in empatija; analiza in abstrakcija,…Na splošno velja, da lahko te veščine pridobimo z leti in leti izkušenj, tokrat pa smo jih želeli podpreti z IKT in z neformalnim učenjem preko spleta.

About Sašo Pristavec