PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKO USPOSABLJANJE MENTORJEV

Usposabljanje je namenjeno vsem tistim, ki sprejemajo vajence, dijake in študente višjih strokovnih šol na praktično usposabljanje oziroma izobraževanje v podjetju.

Udeleženci se usposobijo za izvajanje poučevanja (prenašanja znanja in kompetenc) na mlade, ki se izobražujejo za priobitev prvega poklica in na sodelavce, ki se prvič vključujejo v delovni proces.

Prijavite se za 3-dnevno (24 pedagoških ur) pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev v podjetju.

Program usposabljanja:

 • Lik in vloga mentorja v izobraževalnem sistem v RS;
 • Psihološke osnove učenja in poučevanja (struktura osebnosti, dejavniki, ki vplivajo na razvoj spretnosti, kritično mišljenje in reševanje problemov);
 • Motivacija pri delu in učenju (notranja in zunanja, materialna in nematerialna motivacija, načini in oblike motiviranja mladih in starejših);
 • Učni proces, učne strategije, dejavniki učenja;
 • Komunikacijski proces (značilnosti generacij – mladi in odrasli, osebnostne lastnosti, komunikacijske veščine);
 • Pomen besedne in nebesedne komunikacije pri sporazumevanju;
 • Metode in načela učinkovitega prenosa znanj in spretnosti pri izobraževanju mladine in odraslih;
 • Priprava na poučevanje in usposabljanje (operativno načrtovanje);
 • Spremljanje sodelavcev pri delu in vrednotenje učinkovitosti osvojenega znanja, spretnosti in delovnih navad;
 • Spremljajoča dokumentacija pri izvajanju praktičnega usposabljanja in izobraževanja v delovnem procesu (učno-delovni načrt, dnevnik dela, evalvacijska lista).

Pristopni pogoji:

V program usposabljanja za mentorje dijakom na PUD se lahko vključi, kdor ima:

 • srednjo poklicno izobrazbo in vsaj pet let ustreznih delovnih izkušenj ali
 • srednjo strokovno izobrazbo in vsaj tri leta ustreznih delovnih izkušenj ali
 • višjo izobrazbo in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.

V program usposabljanja za mentorje študentom na PRI se lahko vključi, kdor ima:

 • najmanj višjo izobrazbo in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.

Cena:

Cena:

 • Cena usposabljanja znaša 230,00 EUR + 22% DDV (280,60 EUR).
 • Cena za člane Gospodarske zbornice Slovenija znaša 207,00 EUR + 22% DDV (252,54 EUR)
 • V primeru večjih potreb, vam lahko pripravimo tudi ponudbo za izvedbo v podjetju.

Pristopni pogoji:

BARBARA KRAJNC

T:  +386 (0)1 5897 655
E:  barbara.krajnc@cpu.si

BARBARA KRAJNC

T:  +386 (0)1 5897 655
E:  barbara.krajnc@cpu.si

Prijavi se na e-novice!

Pišite nam!

  CPU Center za poslovno usposabljanje

  Kardeljeva ploščad 27a

  SI-1000 Ljubljana

  Slovenia, EU

  cpu@cpu.si

  www.cpu.si

  T: 01 / 5897 650

  F: 01 / 5655 920

  Za vse udeležence naših programov in

  obiskovalce je za našimi prostori na

  voljo brezplačno parkirišče.