USPOSABLJANJE PREGLEDNIKOV MANJ ZAHTEVNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ (PMZEI, NPK) – september 2024

Usposabljanje je namenjeno pripravam preglednikov PMZEI (manj zahtevnih električnih inštalacij) za pridobitev poklicne kvalifikacije NPK.


Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij (PMZEI) opravlja naloge povezane s pregledi sistemov za pregledovanje električnih in strelovodnih inštalacij.

Preglednik el. inštalacij, PMZEI, ki je pridobil certifikat lahko opravljata naloge, povezane s pregledi sistemov za pregledovanje električnih in strelovodnih inštalacij.


Zakaj pridobiti certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK)? Zato, ker Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur.l., RS, št. 41/2009) določata, da smejo naloge, povezane s pregledi sistemov opravljati le posamezniki s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za pregledovanje električnih inštalacij v skladu z Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07- uradno prečiščeno besedilo).«

K pripravam vabimo kandidate s področja elektrotehnike, ki že delajo na področju električnih in strelovodnih inštalacij in bi radi opravljali naloge povezane s pregledi sistemov za pregledovanje električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, ter tudi tiste, ki imajo izobrazbo s področja elektrotehnike in bi radi opravljali dela na področju električnih in strelovodnih inštalacij.


Vstopni pogoj za pridobitev NPK

Preglednik MANJ zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele:

  • uspešno zaključena najmanj srednja poklicna izobrazba s področja elektrotehnike in najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju električnih in strelovodnih inštalacij ali
  • uspešno zaključena najmanj višja strokovna izobrazba s področja elektrotehnike in najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju električnih in strelovodnih inštalacij.

Trajanje

Priprave PMZEI trajajo 4 dni, skupaj 27 pedagoških ur. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest.


Program

  • Tehnični predpisi, standardi, varnostni ukrepi, tehnične smernice (električnih in strelovodnih inštalacij)
  • Merilni inštrumenti in metode
  • Izvajanje preverjanja električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele
  • Praktične vaje

Predavatelj

mag. Ivan Božič, univ.dipl.inž.el.
Ima dolgoletne delovne izkušnje: 7 let asistent na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani v laboratorijih za električne meritve in procesne merilne sisteme, nato preko 20 let na ZVD d.o.o., kjer je predstojnik Centra za tehnično varnost in strokovne naloge. Ukvarja se predvsem z usposabljanjem, preskušanjem in meritvami na področju strojev, dvigal, električnih inštalacij, proti eksplozijske zaščite in požarne varnosti. Je avtor številnih člankov in strokovnih prispevkov v strokovnih revijah ter član komisije za NPK za preglednike zahtevnih in manj zahtevnih električnih inštalacij in zaščite pred delovanjem strele.


Kotizacija, plačilo in strokovna literatura

Redna kotizacija za priprave znaša: 690,00 € + DDV (841,80 €)

  • vključuje priprave, strokovno gradivo pogostitev med pripravami

Prosimo, da kotizacijo za priprave poravnate najpozneje tri dni pred začetkom dogodka na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4019-7651.

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno.
Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.


 

 

Datum

24 Sep 2024 - 03 Oct 2024

Čas dogodka

  • Časovni pas: America/New_York
  • Datum: 24 Sep 2024 - 03 Oct 2024

Lokacija

CPU, učilnica Krka
Kardeljeva ploščad 27 a, Ljubljana

Organizator

ALEŠ DREMEL
Telefonska številka
01/5897-660
Elektronski naslov
ALES.DREMEL@CPU.SI

Govorec