Avto klime: usposabljanje z izpitom, september 2024

Usposabljanje z izpitom za serviserje avto klime – PROGRAM “E”

Serviserji za avto klime morajo opraviti usposabljanje in izpit (Program E)

Usposabljanje je namenjeno zaposlenim v servisih, podjetjih in povsod, kjer se ukvarjajo z vzdrževanjem in servisiranjem opreme za klimatizacijo motornih vozi in opravljajo dejavnost zajema fluoriranih toplogrednih iz te opreme med servisiranjem ali pred končno odstranitvijo avto klime. Po zaključku izobraževanja kandidati opravljajo še preizkus znanja, ki obsega teoretični in praktični del. Udeleženci prejmejo gradivo ob prihodu na seminar.

Usposabljanje in izpit se opravita v istem dnevu.

Center za poslovno usposabljanje je izvajalec programa usposabljanja ter izpitov za serviserje. Pri izvedbi sodeluje tudi Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad.

Vsak, ki opravlja zajem fluoriranih toplogrednih plinov pri iz klimatskih naprav v motornih vozilih med servisiranjem ali pred končno odstranitvijo, mora imeti za to dejavnost veljavno spričevalo po veljavni zakonodaji.
Zagrožena globa za prekršek, če vzdrževalec opreme, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ne zagotovi, da zajemanje fluoriranih toplogrednih plinov opravlja pooblaščeni serviser, znaša od 4.000 € do 30.000 €!

Program usposabljanja

 • Osnovno poznavanje delovanja klimatskih naprav v motornih vozilih,
 • Osnovno poznavanje ustreznih določb Uredba (EU) 2024/573 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. februarja 2024 o fluoriranih toplogrednih plinih, spremembi Direktive (EU) 2019/1937 in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 517/2014 in direktive 2006/40/ES,
 • Ravnanje z jeklenko (valjem) s hladilnim sredstvom,
 • Priklop in odklop kompleta za zajem na servisne odprtine klimatske naprave motornega vozila
 • Uporaba kompleta za zajem.

Pogoji za vključitev

 • starost najmanj 18 let in dve leti delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe,
 • končana najmanj srednja poklicna izobrazba tehnične smeri in 9 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe ali
 • končana najmanj srednja poklicna izobrazba drugih smeri in 12 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe ali končana najmanj srednja strokovna izobrazba drugih smeri in 12 mesecev delovnih izkušenj na področju vzdrževalnih del opreme iz te uredbe.

Kandidat se mora pred opravljanjem izpita udeležiti tudi ustreznega programa usposabljanja, ki je predpisano z veljavno zakonodajo in predložiti potrdilo o udeležbi (tukaj je mišljeno usposabljanje, na katerega se prijavljate in traja od 8.15 – 14.00 ure, nato sledi izpit).

Kandidati predložijo dokazila: original ali overjeno kopijo spričevala, dokazilo o delovnih izkušnjah (potrdilo delodajalca) ob prijavi na usposabljanje. Za pristop k izpitu morajo kandidati oddati tudi prijavnico za izpit.

 
 

Datum

12 Sep 2024

Čas dogodka

8:15 - 17:00

Čas dogodka

 • Časovni pas: America/New_York
 • Datum: 12 Sep 2024
 • Ura: 2:15 - 11:00

Več informacij

Več informacij

Lokacija

CPU, učilnica Meža

Organizator

Ana Cankar
Telefonska številka
01 5897 658
Elektronski naslov
ana.cankar@cpu.si
Več informacij