Podrobnosti o blogu

Sofinanciranje neformalnega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih
Sofinanciranje neformalnega izobraževanja in usposabljanja zaposlenih
By darja In kadrovanje, poklicno usposabljanje Posted 26.06.2018

Objavljen je Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih.


 

Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih posamezniki, zaposleni v Republiki Sloveniji, potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.


 

Kdo je upravičen do sofinanciranja

Do sredstev iz razpisa so upravičeni:

 • posamezniki, ki so v rednem delovnem razmerju v Republiki Sloveniji,
 • samostojni podjetniki pod pogojem, da niso v delovnem razmerju pri drugem delodajalcu,
 • posamezniki, ki so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi,

ki so se udeležili neformalnih izobraževanj in usposabljanj (ta se lahko izvajajo v Republiki Sloveniji in/ali drugih državah znotraj EU), kot na primer:

 • usposabljanja za znanja, katera so v veliki meri prenosljiva tudi na druga podjetja ali delovna področja in ga zaposleni ne uporablja samo ali v pretežni meri na svojem trenutnem ali prihodnjem delovnem mestu v podjetju n se zaključijo s potrdilom o udeležbi oz. z dokazilom o zaključenem usposabljanju;
 • usposabljanja, ki omogočajo posodobitev že obstoječih znanj, kvalifikacij ali nadgradnjo za potrebe opravljanja poklica in se zaključijo z dokazilom o zaključenem usposabljanju (npr. usposabljanja za pridobitev dodatnih kvalifikacij, priprave na postopke ugotavljanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij, priprave na postopke ugotavljanja in potrjevanja temeljnih poklicnih kvalifikacij in/ali preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije ali temeljnih poklicnih kvalifikacij, usposabljanja za pridobitev poklicno specifičnih znanj, kompetenc, pridobitev licenc za opravljanje poklica)

revolution-slider-vsi-dogodki(2)

Pogoji za prijavo

Prijavitelj izpolnjuje pogoje za prijavo na razpis, če:             

 • je bil v času vključitve v neformalno izobraževanje oziroma sposabljanje, za katero uveljavlja sofinanciranje, zaposlena ali samozaposlena oseba v Republiki Sloveniji,
 • je bil v program neformalnega izobraževanja oziroma usposabljanja vključen od 1. 9. 2017 in ga zaključil najkasneje do 31. 8. 2018,
 • je v obdobju od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 plačal za stroške programa neformalnega izobraževanja oziroma usposabljanja, za katerega uveljavlja sofinanciranje,
 • je stroške, ki jih prijavitelj uveljavlja, poravnal iz lastnih sredstev in ne iz drugih javnih virov, niti ne s strani delodajalca oziroma druge pravne osebe ter do sedaj ni uveljavljal oziroma ni imel povrnjenih tovrstnih stroškov iz drugega javnega vira, delodajalca ali druge pravne osebe.

Posamezni prijavitelj lahko na javni razpis vloži več posameznih vlog. Za vsak program izobraževanja oziroma usposabljanja mora oddati ločeno vlogo.   


 

Rok za oddajo vlog

Prvi rok za oddajo vlog je 25. 5. 2018. Razpis traja do porabe sredstev, vendar najdlje do 5. 9. 2018 (zadnji rok za oddajo vlog).


 Več o razpisu in prijavna dokumentacija

vsa dokumentacija ter informacije so dostopni TUKAJ.


 

Prihajajoči dogodki

 1. Usposabljanje preglednikov PMZEI

  28.05. - 08:00 - 17:00
 2. Usposabljanje preglednikov PMZEI

  30.05. - 13:00 - 18:30
 3. Usposablnjanje preglednikov PMZEI

  31.05. - 13:00 - 18:30
 4. Mentorji

  06.06. - 09:00 - 15:00
 5. Spremljevalec izrednega prevoza, junij 2019

  07.06. - 08:00 - 17:00

KATALOG 2019