PROGRAM ZA REDNO

USPOSABLJANJE VOZNIKOV

Prijavite se za strokovno usposabljanje za voznike, ki se poklicno ukvarjajo s prevozom blaga ali potnikov (KODA 95). Obvezna usposabljanja za voznike so predpisana na vsakih pet let v obsegu 35 ur ali vsako leto v trajanju 7 ur pred iztekom veljavnosti zadnjega spričevala.

CPU je pooblaščeni center za redno usposabljanje voznikov motornih vozil v cestnem prometu.

Regulirana dejavnost

Cena:

Cena:

32,79 EUR + DDV (40,00 EUR)

Pišite nam!

CPU Center za poslovno usposabljanje

Kardeljeva ploščad 27a

SI-1000 Ljubljana

Slovenia, EU

cpu@cpu.si

www.cpu.si

T: 01 / 5897 650

F: 01 / 5655 920

Za vse udeležence naših programov in

obiskovalce je za našimi prostori na

voljo brezplačno parkirišče.