PROGRAM ZA REDNO

USPOSABLJANJE VOZNIKOV

Prijavite se za strokovno usposabljanje za voznike, ki se poklicno ukvarjajo s prevozom blaga ali potnikov (KODA 95). Obvezna usposabljanja za voznike so predpisana na vsakih pet let v obsegu 35 ur ali vsako leto v trajanju 7 ur pred iztekom veljavnosti zadnjega spričevala.

CPU je pooblaščeni center za redno usposabljanje voznikov motornih vozil v cestnem prometu.

Regulirana dejavnost

Pišite nam!

  CPU Center za poslovno usposabljanje

  Kardeljeva ploščad 27a

  SI-1000 Ljubljana

  Slovenia, EU

  cpu@cpu.si

  www.cpu.si

  T: 01 / 5897 650

  F: 01 / 5655 920

  Za vse udeležence naših programov in

  obiskovalce je za našimi prostori na

  voljo brezplačno parkirišče.