Ekonomist

Ekonomist

Vabimo vas na predstavitev programa Ekonomist in svetovanje glede vpisa

Za osebna svetovanja vas prosimo, da se najavite pri Julijani Rifl, 01 58 97 662, julijana.rifl@cpu.si. Osebna svetovanja so vsak dan od 11. – 15 ure, naša lokacija.

Študenti programa Ekonomist pridobijo različna specializirana znanja s področja poslovanja, ki jim omogočajo široko razumevanje poslovnih procesov, upravljanje s podatki in informacijami, zavedanje pomena zagotavljanja kakovosti in posredovanja pridobljenega znanja.ekonomist

  info-prijava-VSŠ

Zakaj študirati na VSŠ CPU?

Vabimo vas, da se še preden pridete na informativni dan prepričate, da je VSŠ CPU prava izbira. Poglejte izjave naših študentov v videu na koncu strani.


 

Trajanje študija
• Študij v programu Ekonomist traja dve leti
• Prenovljeni študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS.


 

Vpisni pogoji za program Ekonomist
V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

• je opravil splošno ali poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
• ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošno izobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.


 

Predmetnik programa Ekonomist je sestavljen iz:
• obveznih modulov
• usmeritvenih modulov
• prosto izbirnih predmetov

OBVEZNI MODULI (52 + 10 KT) so enaki za vse smeri:
• Komunikacija (16 KT): Poslovni tuji jezik 1; Poslovno komuniciranje
• Analiza (14 KT): Informatika, Poslovna matematika s statistiko
• Poslovanje (22 KT): Organizacija in menedžment podjetja; Ekonomija, Osnove poslovnih financ
• Praktično izobraževanje: vključuje dele vseh modulov
• Prosto izbirni predmet (5 KT): izbrati je potrebno en prosto izbirni predmet v obsegu 5 KT


 

Smer KOMERCIALIST
USMERITVENI MODULI (43 KT)
• Trženje (8 KT): Trženje
• Pravo (8 KT): Poslovno pravo
• Kakovost (7 KT): Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti
• Komerciala (20 KT): Prodaja; Nabava

IZBIRNA MODULA (15 KT)
• Mednarodna menjava (15 KT): Mednarodno poslovanje; Poslovni tuji jezik 1 na višji ravni;
Poslovni tuji jezik 2
ali
• Vodenje tehnoloških procesov z logistiko (15 KT): Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov; Poslovna logistika


Smer RAČUNOVODJA
USMERITVENI MODULI (43 KT)
• Temelji računovodstva (8 KT): Temelji računovodstva
• Računovodstvo (20 KT): Finančno računovodstvo; Stroškovno računovodstvo
• Davki z analizo (15 KT): Davki; Analiza bilanc z revizijo

IZBIRNA MODULA (15 KT)
• Računovodstvo oseb javnega prava (15 KT): Računovodstvo oseb javnega prava; Financiranje proračunskih uporabnikov
ali
• Računovodstvo za gospodarstvo (15 KT): Insolvenčni postopki; Računovodstvo za samostojne podjetnike


 

Pogoji za dokončanje študija po programu Ekonomist
Za končanje študija in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa (izpite, vaje, seminarske naloge in druge izdelke), in sicer:
• obvezne module / predmete
• enega izmed izbirnih modulov / predmete
• prosto izbirni predmet
• praktično izobraževanje
• diplomsko delo

 

 

KATALOG 2019