Vsebina in prijava

Varstvo osebnih podatkov – uporaba v praksi in izdelava DPIA


Kako se pripraviti, da bo varovanje osebnih podatkov ustrezno vpeljano v dnevno poslovanje, kako pripraviti oceno skladnosti in oceno tveganj ter pripravo strategij za obdelavo osebnih podatkov skladno z določili, ki jih prinaša Uredba za varstvo osebnih podatkov. 


VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov se bo pričela uporabljati 25.5.2018. Ker gre za večjo reformo s področja varovanja osebnih podatkov je zelo pomembno, da se vse organizacije ustrezno pripravimo na njeno praktično uporabo. Varstvo osebnih podatkov bo imelo vpliv na skoraj vsa poslovna področja znotraj organizacij.

Usposabljanje s praktično delavnico je namenjeno vsem, ki se znotraj organizacije ukvarjajo z obravnavo osebnih podatkov. Poseben poudarek pa bo na vseh tistih praktičnih znanjih, ki jih morajo imeti tisti zaposleni, ki se bodo kot DPO (pravniki, IT, odgovorne osebe) ukvarjali z oceno skladnosti, oceno tveganj, pripravo strategij ravnanja ter svetovati zaposlenimi in vodstvom o pravilni obdelavi osebnih podatkov.


Vsebina

1. dan (namenjen vsem, ki se v organiazcijah srečujejo z osebnimi podatki in njihovo obdelavo)

 • Uvod v Uredbo (EU) 2016 GDPR (prvi dan),
 • opredelitev pojmov in ključne definicije,
 • splošne določbe + GDPR kviz (vaja),
 • načela, + vaje,
 • pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki,
 • upravljavec in obdelovalec,
 • prenos osebnih podatkov,
 • neodvisni nadzorni organ.

2. dan

 • Delavnica (iz snovi prvega dne),
 • pravna sredstva, odgovornost in kazni,
 • upravljanje presoje,
 • izvajanje presoj,
 • delavnica priprava obstoječe ocene tveganja in DPIA,
 • delavnica priprava projekta zagotovitve skladnosti,
 • neskladnost in korektivni ukrepi,
 • delavnica – začetna presoja in poročilo o neskladnosti.

icona-letak

letak-pdf

Komu je usposabljanje namenjeno

 • Vodstvom pravnih oseb v javnem sektorju (tudi društva, ki zbirajo takšne podatke) in gospodarstvu,
 • posameznikom, ki delujejo na področju varstva osebnih podatkov,
 • inofrmatikom,
 • osebam, ki bodo določena za pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov v pravnih osebah.

 

Predava

mag. Andrej Benkovič, pooblaščena oseba za varstvo podatkov.  

Predavatelj svojega delovnega področja v javni upravi, rešuje težave na področju varstva osebnih podatkov, kakor tudi posredovanja informacij javnega značaja. Uspešno je zaključil  certificiran seminar za DPO (Pooblaščeno osebo za varstvo podatkov).


Termini

Usposabljanje traja dva dni, ob sredah od 12. – 19. ure in ob sobotah od 8. – 16. ure.

kvadrat-moder TERMIN 5: 30.5.2018 – sreda in 9.6.2018 – sobota

Število mest je omejeno.

Usposabljanje pripravimo tudi intermo izvedbo. Pokličite ali pošljite mail in pripravili vam bomo ponudbo.


Kotizacija

Cena usposabljanjaja je 320,00 EUR + 22% DDV (390,40 EUR).

 • V ceno je vključeno: seminarsko gradivo in osvežilni napitki med odmori.
 • Cena usposabljanja za udeležbo samo na 1. dnevu usposabljanja je 160,00 + 22% DDV (195,20 EUR).

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na transakcijski račun SI56 0201-1001-4816-764, NLB d.d., Ljubljana, sklic: 4005-6190. Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

Skladno s splošnimi pogoji poslovanja  sprejemamo morebitne odjave najkasneje 3 dni pred izvedbo. Pri kasnejših odjavah ali neudeležbi se prijavitelju zaračunajo administrativni stroški v višini 30% kotizacije.


 

Lokacija in parkiranje

CPU Center za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana Parkirišče Center za poslovno usposabljanje   Lokacija Center za poslovnu usposabljanje - Google MapsDostop do CPU


Informacije

Sašo Pristavec, saso.pristavec@cpu.si, 01 5897 659


 

Prijava

Za prijavo – izberite enega od spodnjih terminov (kliknite na ikono):

termin 5

Podatki o seminarju
 • Cena : 320,00 EUR +DDV (390,40 EUR)
 • Pričetek : 30-05-2018
 • Trajanje : 2 dni
 • Kontaktna oseba : Sašo Pristavec
 • Lokacija : CPU, Kradeljeva ploščad 27a, Ljubljana
 • Parkrišče : zagotovljeno, brezplačno