Vsebina in prijava

Usposabljanje – NPK knjigovodja in pridobljen certifikat izkazujeta vašo poklicno usposobljenost za delo v računovodstvu


Pridobite cetrifikat NPK Knjigovodja in naredite naslednji korak v vaši karieri

Vstopni pogoj za pristop k preverjanju je najmanj srednja poklicna šola in predvsem veselje do poklica. Usposabljanje traja skupaj 100 ur (25 dni) in poteka običajno ob torkih in četrtkih med 16.30 – 19.45.


Program

 • Osnove knjigovodstva,
 • Kontni plan,
 • Stroškovno računovodstvo, knjigovodstvo osnovnih sredstev, materialno in blagovno knjigovodstvo, finančno knjigovodstvo, plače in ostali osebni prejemki – vse s prikazom knjiženja tipičnih poslovnih dohodkov za posamezno področje,
 • Osnove ZDDV,
 • Prikaz knjiženja DDV s pomočjo primerov iz prakse,
 • Izdelava obračun DDV in drugih poročil,
 • Na kratko o premoženjskih davkih in posebnosti pri knjiženju za društva in neprofitne organizacije,
 • Osnove zakon o dohodnini- obdavčitev dohodkov fizičnih oseb (podjemna pogodba, pogodba o poslovodenju, avtorski honorar, odpravnina, jubilejna nagrada, ….) v povezavi z ZPIZ-2 in ZZVZZ,  sestava REK obrazcev,
 • Povračila stroškov v zvezi z delom, potni stroški- poročanje,
 • Obdavčitev samostojnih podjetnikov,
 • Osnove zakona o davku od dohodka pravnih oseb- davčni obračun, s poudarkov na davčno priznanih in davčno nepriznanih stroških, odhodkih,
 • Ponavljanje in »osebni« preizkus znanja.

Predavateljigumb-info-urnik

Jana Galič, dipl. ekon.

Davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Predavala je že na več kot 100 seminarjih in usposabljanjih s področja davkov in računovodstva in je avtorica številnih člankov z davčno vsebino, kot avtorica in soavtorica pa je izdala tudi štiri priročnike

Marija Verbančič, dipl. ekon.

Davčna svetovalka z licenco ZDSS in dolgoletnimi praktičnimi izkušnjami na področju vodenja poslovnih knjig za podjetja.

Hermina  Vučajnk, univ. dipl. ekon.

Izkušena predavateljica z ogromno delovnimi izkušnjami in dobrimi rezultati. Pod njenim mentorstvom so bili dijaki že dvakrat državni prvaki iz znanja računovodstva. Že 17 let je zaposlena na Ekonomski in trgovski šoli Brežice, kjer poučuje strokovne predmete. V preteklosti je delovne izkušnje pridobila v finančno – računovodskih službah v gospodarstvu (Nuklearna elektrarna Krško, Duropack Brestanica, Softing, Cefing). Ima pedagoško – andragoško izobrazbo in veliko izkušenj tudi s poučevanjem odraslih.


Podatki za plačilo

Redna kotizacija znaša 980,00 EUR + 22% DDV in jo je potrebno nakazati najkasneje 2 dni pred začetkom na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4008-8559. Pri odjavah 2 dni pred začetkom ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

PREDRAČUN bo priložen v potrditvene mailu, ki ga prejmete po vaši prijavi.

V primeru obročnega plačila je potrebno plačati prvi obrok v znesku 380,00 EUR + DDV do pričetka predavanj in nadaljnje 3 zaporedne mesečne obroke po 200,00 EUR + DDV. V ceno je vključeno tudi gradivo. 

Podatki o seminarju
 • Cena : 980,00 + DDV
 • Trajanje : 100 ur
 • Kontaktna oseba : Urška Kavčič Rihar, urska.kavcic-rihar@cpu.si
 • Lokacija : CPU, Kardeljeva ploščad 27A. Ljubljana
 • Parkrišče : zagotovljeno, brezplačno