Vsebina in prijava

Položaj, storitve in vloga upravnika pri opravljanju poslov upravljanja stavb, tako večstanovanjskih kot poslovnih

Upravljanje stavb – opravljanje poslov upravljanja v zvezi s stavbo in je vezano na zakonsko ureditev in ureditev razmerji med lastniki stavbe v etažni lastnini. Upravljanje stavb in vloga upravnika so zakonsko opredeljene in urejajo razmerja do etažnih lastnikov, ki jo uresničuje preko določenih storitev.

Ključnega pomena za uspešno opravljanje poslov upravljanja stavbe je poznavanje in ureditev vsebine razmerja med etažnimi lastniki stavbe in upravnikom.

PROGRAM:

 1. Pravna ureditev in opredelitev osnovnih pojmov    
 • Pojem nepremičnine
 • Vrste nepremičnin in vrste stavb
 • Stvarne in obligacijske pravice na nepremičninah- stavbah
 • Upravljanje stavb v etažni lastnini
 • Kdo in na kakšen način upravlja s stavbami v etažni lastnini
 • Upravnik in njegova vloga
 1. Posli upravljanja v stavbi v etažni lastnini
 • Vrste poslov upravljanja stavbe
 • Odločanje o poslih upravljanja
 • Izvrševanje poslov upravljanja
 • Pravice in obveznosti etažnih lastnikov v zvezi s posli upravljanja  in njihovo uresničevanje  in izpolnjevanje
 1. Upravljanje stavb ter naloge, položaj in vloga upravnika pri poslih upravljanja
 • Določitev upravnika
 • Pooblastila upravnika (zakonska , pogodbena)
 • Razmerje med etažnimi lastniki in upravnikom (pogodbeno , na podlagi odločbe, nastanek in prenehanje )
 • Izvrševanje pooblastil (obseg in meje)
 1. Vrste, veljavnost in vsebina  pogodb v zvezi z upravljanjem nepremičnin:  
 • Pogodba o medsebojnih razmerjih etažnih lastnikov stavbe
 • Pogodba o opravljanju upravniških storitev nepremičnin
 1. Pregled po sodni praksi v zvezi z upravljanjem stavb v etažni lastnini
 2. Razprava o splošnih in  konkretnih  aktualnih problemih upravljanja stavb  

Predstavili bomo vse vidike ureditve razmerij, ki so ključnega pomena za uspešno opravljanje poslov upravljanja stavbe in ureditve razmerij med etažnimi lastniki stavbe in upravnikom.

Seminar Upravljanje stavb in vloga upravnika je namenjen predstavnikom podjetij za upravljanje z nepremičninami, nepremičninskim posrednikom, investitorjem, predstavnikom gradbenih podjetij, vodjem služb za upravljanje s premoženjem v podjetjih in vodjem služb za upravljanje s premoženjem v javnem sektorju ter vsem, ki so pri svojem delu kakorkoli povezani s prometom nepremičnin.

Predava: Nives Marinšek, odvetnica in članica izpitnih komisij za nepremičninske posrednike.

Kotizacija, plačilo, popust

Kotizacija znaša 140,00 EUR + DDV (za plačilo 170,80 EUR) in jo je potrebno nakazati najkasneje 2 dni pred izvedbo na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4005-6205 in vključuje gradivo ter pogostitev med odmori. Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

Člani GZS imajo 10% popusta.

Prijave

Podatki o seminarju
 • Cena : 140 EUR + DDV (170,8 EUR)
 • Pričetek : 21-06-2019
 • Trajanje : od 9. - 15. ure
 • Kontaktna oseba : Sašo Pristavec, 01/5897-659, saso.pristavec@cpu.si
 • Lokacija : kardeljeva ploščad 27 a, ljubljana
 • Parkrišče : zagotovljeno, brezplačno