Vsebina in prijava

Poklici prihodnosti so vsi tisti, ki bodo vključevali skrb za vedno večje število starejših ljudi ter tudi za osebe, ki potrebujejo pomoč pri vsakodnevnih opravilih. Mednje sodi tudi socialni oskrbovalec.


 

Usposabljanje za socialne oskrbovalce na domu zajema zelo širok nabor znanj in je idealna priložnost za vse, ki iščejo primeren poklic za prekvalifikacijo.


Za koga je primeren poklic socialni oskrbovalec na domu

Socialni oskrbovalec je poklic namenjen vsem, ki:

 • opravljate delo na področju socialne oskrbe starejših,
 • opravljate delo na področju invalidnih in drugih oseb s posebnimi potrebami,
 • vsem, ki se želite usposobiti za delo v ustanovah, ki izvajajo oskrbo na domu,
 • vsem, ki se želite usposobiti za delo v socialno – varstvenih ustanovah,
 • vsem, ki se želite usposobiti za delo v zdraviliščih in zavodih za rehabilitacijo,
 • vsem, ki želite delati kot samozaposleni oskrbovalci na domu.

Usposabljanje nudi osnovo za pridobitev NPK socialni oskrbovalec na domu, program pa je verificiran s strani Socialne zbornice Slovenije. Usposabljanje traja 150  šolskih ur. Teoretični del usposabljanja poteka na CPU, praktično usposabljanje pa poteka v domu starejših občanov in v zavodu za oskrbo na domu.


Program usposabljanja zajema naslednja področja

 • Vsebine s socialnega varstva
 • Osebna oskrba
 • Gospodinjstvo
 • Prva pomoč
 • Varstvo pri delu

 


Pridobitev certifikata NPK socialni oskrbovalec na domu

Po opravljenem verificiranem programu se kandidati lahko prijavijo na opravljanje izpita za pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije. Cena preverjanja in potrjevanja NPK znaša 224,00 EUR (oproščeno DDV).

 


Pogoji za vključitev

 • končana  osnovna šola
 • vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami (tudi neformalne izkušnje)
 • starost vsaj 23 let
 • opravljen verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe

Predavatelji

mag. Marijana Kastelic, dipl.med. sestra
Ima dolgoletne izkušnje v zdravstveni negi. Trenutno opravlja delo vodje zdravstvene nege in oskrbe v DSO Lj-Vič – Rudnik – enota Bokalci. Ima tudi bogate izkušnje na področju pedagoškega dela s poučevanjem na srednji in visoki zdravstveni šoli. Ima opravljen strokovni izpit za zdravstvene delavce in strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju ter pridobljeno pedagoško—andragoško izobrazbo.

Laura Perko, univ. dipl. soc. delavka
Ima veliko delovnih izkušenj kot socialna delavka. Od leta 2002 je zaposlena na področju socialne oskrbe kot vodja organizacijske enote za PND v Zavodu za oskrbo na domu. Ima pridobljeni licenci za članico izpitne komisije za NPK socialni oskrbovalec na domu in NPK tolmač za znakovni jezik. Ima tudi veliko izkušenj kot predavateljica na področju socialne oskrbe. Je avtorica številnih objav strokovnih in poljudnih člankov na temo PND demence.

Jana Korinšek, dipl. med. sestra
Ima dolgoletne izkušnje v zdravstveni negi, ki jih je pridobivala v KC Ljubljana. Več let je bila zaposlena kot vodja negovalnega oddelka v DSO Lj-Vič- Rudnik. Je habilitirana zunanja strokovna sodelavka Fakultete za zdravstvo. Občasno aktivno sodeluje s sekcijo medicinskih sester v operativni zdravstveni negi in sekcijo medicinskih sester v socialnih zavodih. Ima opravljen strokovni izpit za zdravstvene delavce.


Reference

»Vedno sem priskočila na pomoč, ko je bil nekdo v stiski, naj je bila to duševna stiska ali je kdo potreboval fizično pomoč. Glede na te moje »navade« sem razmišljala, kako bi lahko pridobila uradno veljaven dokument, ki bi slednje tudi nekako potrjeval. Na Facebooku sem zasledila, da se izvaja nacionalna poklicna kvalifikacija Socialni oskrbovalec na domu, ki jo organizira GZS -CPU. Po pregledu programa ter drugih ponudnikov sem bila prepričana,da je ponudba prava in korektna. Ker sem iz občine Moravske Toplice – Prekmurje, me je malo skrbelo, kako bo z vožnjo v Ljubljano, časovna stiska zaradi službe, opravil doma in podobno. Ko sem prišla prvič na Kardeljevo ploščad 27a, me je kar malo stiskalo, kako in kaj. Ko pa me je prišla pozdravit in sprejet Urška (CPU), nasmejana in s polno mero pristne dobrodošlice, sem se nasmejala in si mislila: to pa je prava spodbuda. Začele so prihajati »sošolke« in spoznala sem, da so prijetne in čisto preproste. S temi »sošolkami« sem se spoznavala in druženje z njimi me je radostilo, sproščalo, spodbujalo, izpopolnjevalo, vse z velikim odmerkom smeha in pozitivne energije. Izmenjale smo si izkušnje in ob učenju in praksi je program usposabljanja kar naenkrat minil, izobraževanje se je zaključilo. Seveda se nismo izobraževale same, ha ha. Za izobraževanje so bile zadolžene gospe Marjana, Jana in Laura. Bila sem na precej izobraževanjih, predavanjih, šolala sem se več let in vsekakor imam občutek, da lahko ocenim delo in pristop naših »učiteljic«. Predavale so tako razumljivo, zanimivo in strokovno, da je predavanje minilo, kot bi mignil, presenetilo me je, kako hitro je tekel čas. Najbolj sem jim hvaležna, da so bile sposobne teorijo na takšen način povezati s prakso, da sem lahko popolnoma izluščila, kako pomembno je kaj in kako se obnašati strokovno kot socialna oskrbovalka. Vem, da bo njihovo posredovanje znanja  poučevanje  moje vodilo za vse življenje, da bodo moje stranke in delodajalci zadovoljni ter da bom ob tem delu sposobna ohranjati svoje zdravje, tako telesno kot duševno. Želim si, da bi se vse še enkrat ponovilo, lepo je biti del tega usposabljanja. Naši pridni koordinatorici, gospe Urški, pa predlagam, da nam organizira »maturantski ples« ali še bolje ‒ izlet, kot zaključek usposabljanja, in da ne pozabi na obletnico »mature«, na katero bom z veseljem prišla.

Vsem, ki želijo pridobiti NPK socialni oskrbovalec, priporočam, naj se oglasijo pri ge. Urški. Kdor je odličen, je odličen.«

Petra Marič


 

Dodatne informacije

Včasih odločitev za nekaj novega ni enostavna, usposabljanje traja 150 ur in vključuje tudi praktične vaje na terenu. V kolikor se želite pogovoriti in se prepričati ali je to prava odločitev za vas, pokličite Urško Kavčič Rihar ali ji pošljite mail. S svojo dolgoletno prakso vam bo pomagala najti prave odgovore na vaša vprašanja.

Urška Kavčič Rihar, T: 01 5897 652, urska.kavcic-rihar@cpu.si


 

Podatki za plačilo

Kotizacija za usposabljanje znaša 940,00 EUR z DDV. Cena izpita ni všteta v kotizacijo. Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 2 dni pred začetkom na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4008-8541. Pri odjavah 2 dni pred začetkom ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

Pri prijavi dveh ali več udeležencev iz iste organizacije oziroma podjetja vam nudimo 5% popust na znesek za vse udeležence iz iste organizacije. 

 

Podatki o seminarju
 • Cena : 940,00 EUR z DDV
 • Trajanje : 150 ur
 • Kontaktna oseba : Urska Kavčič Rihar, urska.kavcic-rihar@cpu.si, 01 5897 652
 • Lokacija : Kardeljeva ploščad 27 a, Ljubljana
 • Parkrišče : zagotovljeno, brezplačno