Vsebina in prijava

Podatki o seminarju
  • Trajanje : 1 dan, 8.15 - 17.00
  • Kontaktna oseba : Urša Naveršnik, ursa.naversnik@cpu.si
  • Lokacija : Kardeljeva ploščad 27a, LJubljana
  • Parkrišče : zagotovljeno, brezplačno