Vsebina in prijava

Podatki o seminarju
  • Kontaktna oseba : Urška Kavčič Rihar, urska.kavcic-rihar@cpu.si
  • Lokacija : Kardeljeva ploščad 27a, LJubljana
  • Parkrišče : zagotovljeno, brezplačno