Vsebina in prijava

Vstopni pogoji za preverjanje

Preglednik MANJ zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele:

  • uspešno zaključena najmanj srednja poklicna izobrazba s področja elektrotehnike in najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju električnih in strelovodnih inštalacij ali
  • uspešno zaključena najmanj višja strokovna izobrazba s področja elektrotehnike in najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju električnih in strelovodnih inštalacij.

Termini 2019

Prijavni rok do vključno  Predvideni datum

pregleda osebne zbirne mape

Predvideni datum preverjanja
7. 2. 2019 13. 2. 2019 21. 2. 2019
27. 3. 2019 3. 4. 2019 11. 4. 2019
7. 6. 2019 12. 6. 2019 19. 6. 2019
4. 10. 2019 10. 10. 2019 17. 10. 2019
29. 11. 2019 5. 12. 2019 12. 12. 2019

PREVERJANJE-pmzei


Usposabljanje – priprave na preverjanje PMZEI

 

 

 

 

 


 

Dodatne informacije

Sonja Novak, 01 5897 668, sonja.novak@cpu.si


 

Podatki o seminarju
  • Kontaktna oseba : Sonja Novak, 01 5897 668, sonja.novak@cpu.si
  • Lokacija : Kardeljeva ploščad 27 a, Ljubljana
  • Parkrišče : brezplačno, zagotovljeno