Vsebina in prijava

Termin bo objavljen v kratkem.

Aktualne vsebine in praktični primeri iz prakse preglednikov


Nadgradnja znanja za preglednike električnih instalacij, PZEI in PMZEI (zahtevnih in manj zahtevnih)

Izkušnje kažejo, da se pregledniki pri svojem delu srečujete s problemi, tako pri vizualnem pregledu, preizkusih in meritvah, kot pri izdelavi ustreznega preglednega poročila. Nadgradite svoje znanje z udeležbo na seminarju, kjer boste dobili nasvete in sprotne odgovore na vaša vprašanja.

Tematika je razdeljena na manj zahtevne in zahtevne inštalacije ter je namenjena preglednikom in vsem, ki opravljajo dela na področju električnih in strelovodnih inštalacij.


Program

 • Informacija o predvidenih spremembah tehničnih smernic
 • Pravilno navajanje in citiranje veljavnih predpisov, tehničnih smernic in standardov, s katerimi mora na osnovi vizualnega pregleda, preizkusov in meritev biti v preglednem poročilu navedena skladnost
 • Samostojni pregledi električnih inštalacij, strelovodnih inštalacij in objektov z obema in obveznost vgradnje prenapetostne zaščite
 • Razčlemba med zahtevnimi in manj zahtevnimi električnimi in strelovodnimi inštalacijami;
 • Vsebina preglednih poročil
 • Gotovost električne in strelovodne inštalacije in priključek distributerja za izvajanje pregleda
 • Skrbnik varnega opravljanja pregledov električnih in strelovodnih inštalacij
 • Zakaj natančno evidentiranje vseh električnih elementov in naprav ter kako to doseči?
 • Po katerem načrtu se mora ravnati preglednik
 • Primeri napak pri pregledih gradbišč
 • Kako kontrolirati priključke električnih strojev (stalne in  na vtičnico)
 • Kontrola elementov prenapetostne zaščite in koordinacija različnih ozemljil na priključku odvodnikov
 • Meritev napetosti dotika in koraka
 • Ozemljitve na gradbiščih in varno delo različnih izvajalcev del
 • Problematika uhajavih tokov
 • Ozemljilni in ozemljitveni sistemi
 • Odgovori na vprašanja preglednikov, katere boste prejeli naknadno po elektronski pošti

 

Vprašanja vnaprej

Pripravite vprašanja vnaprej in jih posredujte na e-naslov: sonja.novak@cpu.si ali jih vnesite ob prijavi preko spletne strani (prijavnica je v nadaljevanju).


 

Seminar je namenjen

preglednikom ter vsem, ki opravljajo dela na področju električnih in strelovodnih inštalacij.

Pridobili boste dodatne informacije ter nasvete za rešitev nekaterih najpogostejših napak, s področja meritev in dnevne prakse.

Predavatelji

mag. Boris Žitnik, strokovnjak s področja elektro stroke z dolgoletno prakso s področja tehniškega preizkušanja in analiziranja, splošnega in strokovnega izobraževanja, sodeluje pri strokovnem nadzoru nad izgradnjo elektroenergetskih objektov, je imenovan član v raznih komisijah, sodni izvedenec elektro stroke. Je tudi avtor oz. soavtor strokovnih gradiv, literature in člankov, ki se uporabljajo na tem področju.

Dejan Senekovič, strokovnjak s področja elektro stroke, je imenovan član v raznih komisijah, med drugim tudi član komisije za izpite za nacionalno poklicno kvalifikacijo. Opravlja meritve zaščite pred električnim udarom in meritve zaščite pred delovanjem strele že več kot 20 let na manj zahtevnih in zahtevnih objektih. Izvedenih ima mnogo predavaj na posvetih kot so Kotnikovi dnevi (Radenci), posvet varnostnih inženirjev Ptuj,  predstavitve na seminarjih Slovenskega društva za geoelektriko, statično elektriko in strelovode (Inštitut IJS – reaktor), predavanja za varnostne inženirje, …

mag. Ivan Božič, univ.dipl.inž.el., ima dolgoletne delovne izkušnje, od tega 7 let asistent na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani v laboratorijih za električne meritve in procesne merilne sisteme, nato preko 20 let na ZVD d.o.o., kjer je predstojnik Centra za tehnično varnost in strokovne naloge. Ukvarja se predvsem z usposabljanjem, preskušanjem in meritvami na področju strojev, dvigal, električnih inštalacij, proti eksplozijske zaščite in požarne varnosti. Je avtor številnih člankov in strokovnih prispevkov v strokovnih revijah ter član komisije za NPK za preglednike zahtevnih in manj zahtevnih električnih inštalacij in zaščite pred delovanjem strele.


Popust in plačilni pogoji

Redna cena seminarja je 120,00 EUR + 22 % DDV.

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 2 dni pred seminarjem na transakcijski račun:

NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4014-7653. Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Morebitne odjave sprejemamo do 2 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

 

Podatki o seminarju
 • Cena : 120 EUR + 22% DDV
 • Trajanje : od 14. - 19. ure
 • Kontaktna oseba : Sonja Novak, sonja.novak@cpu.si, 01 5897 668
 • Lokacija : Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana
 • Parkrišče : Zagotovljeno, brezplačno