Vsebina in prijava

Pravnica in detektiv svetujeta, kako postopati v delovno-pravnih kršitvah delavca


Edina tovrstna delavnica, ki smo jo še obogatili z aktualnimi vsebinami s področja mobinga in prikazom poligrafskega testiranja v živo.


Ne spreglejte: Prikaz poligrafiranja v živo.

Izkoristite edinstveno priložnost, da vam v zvezi z delovnimi kršitvami delavca svetuje detektiv z dolgoletnim stažem

Tema seminarja je zelo aktualna za vsa podjetja, ne glede na velikost, panogo oz. dejavnost. Praksa je namreč pokazala, da je glavna napaka delodajalcev prepozen najem detektiva. Pravočasen najem detektiva vam zagotavlja kvalitetno dokazno gradivo!


Program seminarja


9.00 – 10.30:

Delovno – pravna zakonodaja, Metka Penko Natlačen, univ. dipl. pravnica, GZS:

Kako postopati v primeru delovnih kršitev delavca:

 • razgovor z delavcem,
 • poostritev preventivnih ukrepov v delovnem okolju,
 • disciplinski postopek,
 • opozorilo pred redno odpovedjo in odpoved iz krivdnega razloga,
 • izredna odpoved delodajalca.

Kako prepoznati mobing na delovnem mestu in kako ukrepati?

 • opredelitev mobinga,
 • obveznosti delodajalca,
 • zmotna prepričanja o mobingu,
 • mobing na delovnem mestu in sodna praksa.

Na seminarju boste dobili konkretne odgovore na spodnja vprašanja:

 • kdaj pride v poštev posamezni postopek,
 • kje mora biti postopek opredeljen,
 • kakšne so posamezne faze postopka,
 • najpogostejša vprašanja glede mobinga in primeri sodnih praks.

10.45 – 12.15:

Pridobivanje dokaznega gradiva s strani detektiva, Janko Trivunović, mag., detektiv

 • Preizkus alkoholiziranosti in drugih prepovedanih snovi.
 • Kontrola bolniških staležev.
 • Kontrola prevoza na delo in z dela.
 • Ugotavljanje kršitve konkurenčnih prepovedi in konkurenčne klavzule.
 • Ugotavljanje drugih kršitev (zloraba delovnega časa, neupoštevanje prepovedi kajenja, …).
 • Vročanje vabil na zagovor – osebno vročanje.
 • Študije konkretnih primerov.

Na seminarju boste dobili konkretne odgovore na spodnja vprašanja:

 • kako pravilno zbrati dokaze, da zdržijo pred sodiščem,
 • kako zbrati dokaze zakonito in strokovno,
 • študije konkretnih primerov.

12.30 – 13.15:

Delavnica, Metka Penko Natlačen, univ.dipl. pravnica

 • reševanje najpogostejših primerov delovnih kršitev iz prakse (delo v skupinah),
 • poročilo, analiza rezultatov in razprava.

Izdelek brez naslova(19)13.30 -14.30:

Poligraf kot pomoč pri zaposlovanju in ugotavljanju delovnih kršitev, Janko Trivunović, mag., detektiv

 • Poligrafsko testiranje
 • kaj je poligraf,
  • strokovna usposobljenost poligrafista,
  • kdo je lahko poligrafsko testiran,
  • načelo prostovoljnosti.
 • Predzaposlitvena testiranja kandidatov (razlog odpuščanja pri prejšnjih zaposlitvah, uživanje alkohola, drog,…),
 • Periodična testiranja zaposlenih (ali je zaposleni vreden zaupanja,…),
 • Preverjanje verodostojnosti izjav zaposlenih ob določenih incidentih (tatvine, droge, iznos zaupnih informacij, sodelovanje s konkurenco, težave s poslovno tajnostjo,…),
 • Praktičen prikaz poligrafskega testiranja v živo.

 


ob 14:30:

Individualni razgovori z detektivom
V času delavnice, bo imel vsak udeleženec možnost individualnega razgovora z detektivom, kjer bo lahko izpostavil oz. razjasnil vprašanja in dileme ter dobil takojšen odgovor. Individualni razgovor vam ponujamo gratis, brez doplačila. Vsak prijavljeni bo imel na voljo 10 minut časa za razgovor. Na razgovor se je potrebno vnaprej prijaviti. Vrstni red razgovora bo vezan na oddano prijavo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Na seminar z delavnico PRAVNICA IN DETEKTIV SVETUJETA vabimo:

 • vodje kadrovskih služb, kadrovski referenti,
 • svetovalci za upravljanje s človeškimi viri,
 • direktorji,
 • pravniki in
 • vsi, ki jih to področje zanima.

Več o predavateljih

Metka Penko Natlačen, univ. dipl. prav. s pravniškim državnim izpitom, je samostojna pravna svetovalka v Pravni službi Gospodarske zbornice Slovenije in je strokovnjakinja za individualno in kolektivno delovno pravo. Ima večletne delovne izkušnje v gospodarstvu, sodstvu in raziskovalni dejavnosti. Vsa leta deluje kot sodnica porotnica na delovnem in socialnem sodišču, kot članica strokovnih komisij za pripravo delovnopravne zakonodaje in komisij za razlago nekaterih KP dejavnosti.

Dodatno se je s področja kolektivnega dogovarjanja strokovno izpopolnjevala v Dublinu, Torinu in Varšavi, Pragi, Firencah, Lyonu; s področja mirnega reševanja sporov pa v Pragi in Dublinu, v letu 2012 tudi na LRC, Državni komisiji za delovna razmerja na Irskem in ACAS, Agenciji za koncilijacijo in arbitražo v Veliki Britaniji.

Predava in objavlja zlasti s področij vprašanj individualnega in kolektivnega delovnega prava, komunikacije in pogajalskih veščin. Je urednica in soavtorica Študije in Zbornika o mirnih načinih reševanja sporov v delovnem okolju (GZS, 2010), Vodnika po delovnih razmerjih (GZS, 2013) in strokovna urednica Priročnika o kolektivnih pogajanjih (GZS,2014).

 

Janko Trivunović, mag. var., (magistrsko nalogo je opravil na temo Poseg v zasebnost s strani detektivov), je dolgoletni zasebni detektiv, ki ima največ praktičnih izkušenj med detektivi v Sloveniji. Je bivši (dvakratni) predsednik Detektivske zbornice Slovenije, je predsednik Izpitne komisije za detektivski izpit pri Detektivski zbornici RS. Predava kot zunanji predavatelj na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za varnostne vede, na Fakulteti za »bezbjednost«, Banja Luka, Republika Srpska in Višji tehnični in poslovani šoli, Doboj, Republika Srpska. Dodatno se je strokovno izpopolnjeval v okviru Poletne detektivske šole v Sinaia, Romunia, kjer je tudi predaval. Ima objavljenih nekaj člankov na temo detektivske dejavnosti. Je tudi edini licencirani poligrafski preiskovalec med detektivi (poligrafska testiranja opravlja z lastnim poligrafom).


Izdelek brez naslova(20) Kotizacija

Cena delavnice Pravnica in detektiv svetujeta znaša 234,00 EUR + 22 % DDV (skupaj 285,48 EUR).

Plačilo kotizacije na seminarju vključuje: udeležbo, učno gradivo, postrežbo med odmori in potrdilo o udeležbi. Popusti se ne seštevajo. Prosimo, da kotizacijo za seminar poravnate najpozneje dva dni pred začetkom dogodka na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4008-8561.

Račun boste prejeli po delavnici. Odjave sprejemamo najkasneje 3 delovne dni pred delavnico. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku ali neudeležbi, kotizacijo zadržimo v celoti. V primeru premajhnega števila udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi delavnice. V tem primeru vam vnaprej vplačano kotizacijo vrnemo.

 

Podatki o seminarju
 • Cena : 234,00 EUR + DDV (285,48 EUR)
 • Pričetek : 15-05-2019
 • Trajanje : 9.00 - 15.00
 • Kontaktna oseba : Urška Kavčič Rihar
 • Lokacija : Kardeljeva ploščad 27a, LJubljana
 • Parkrišče : zagotovljeno, brezplačno