Vsebina in prijava

poreklo blagaPoreklo blaga in začasni izvoz (ATA carnet)


 

Nepreferencialno poreklo blaga (Certificate of Origin) in začasni izvoz blaga z ATA zvezkom (ATA Carnet)

Potrdilo o poreklu blaga (Certificate of Origin) in ATA zvezek (ATA Carnet) sta mednarodna dokumenta, ki se uporabljata kot instrumenta za izvajanje ukrepov zunanjetrgovinske politike.

Potrdilo o poreklu blaga pove, kje, v kateri državi je bilo določeno blago pridobljeno, proizvedeno ali predelano. Uporablja se pri uvozu blaga in ni omejeno na vrsto blaga ali države.
ATA zvezek je mednarodni carinski dokument za začasni izvoz oz. uvoz blaga, ki bo v roku enega leta ponovno izvoženo v nespremenjeni obliki. Največ se uporablja za predstavitve na sejmih in pri poslovnih partnerjih, za vzorce, reklamni material, profesionalno opremo, umetniške izdelke ipd. Velja v 77 državah podpisnicah mednarodne konvencije.

Oba dokumenta izdaja Gospodarska zbornica Slovenije v Ljubljani in na 12 regijskih izpostavah.


Program seminarja

Na seminarju bosta podrobneje predstavljena oba dokumenta. Med drugim bomo odgovorili na vprašanja, kot so:

 • Kaj pomeni posamezen dokument
 • Kdaj se uporablja
 • Pravna podlaga
 • Postopek pridobitve in e-postopek za poreklo

Dobrodošla so tudi vaša vprašanja. Konkretne primere lahko obravnavamo tudi individualno po dogodku.  


Komu je seminar namenjen?

Seminar je namenjen osebam v podjetjih, ki so vključeni v izvozne postopke.


Predavateljici

Z vami bosta mag. Eva Žontar, vodja oddelka in Irena Simendič, namestnica vodje oddelka Javne listine pri GZS. Sta članici Mednarodnega odbora za poreklo in ATA zvezke pri Mednarodni trgovinski zbornici in odbora za carino pri Eurochambres.


Popusti

 • člani GZS imajo 40 % popusta. (48,00 EUR + DDV, skupaj 58,56 EUR, označite ob prijavi).

 

Kotizacija

Redna cena seminarja znaša 80,00 EUR + 22 % DDV (skupaj 97,60 EUR).

Plačilo kotizacije na seminarju vključuje: udeležbo in učno gradivo in potrdilo o udeležbi.
Prosimo, da kotizacijo za seminar poravnate najpozneje dva dni pred začetkom dogodka na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4007-7315.

Prosimo, da ob prihodu na seminar predložite potrdilo o plačani kotizaciji. Račun boste prejeli po seminarju. Odjave sprejemamo najkasneje 3 delovne dni pred seminarjem. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku ali neudeležbi, kotizacijo zadržimo v celoti. V primeru premajhnega števila udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja. V tem primeru vam vnaprej vplačano kotizacijo vrnemo.


 

 

Podatki o seminarju
 • Cena : 80,00 EUR + DDV (97,60 EUR)
 • Pričetek : 13-02-2019
 • Trajanje : 2 uri, od 12:00 - 14:00
 • Kontaktna oseba : Urša Naveršnik, T: 01 5897 651, E: ursa@cpu.si
 • Lokacija : CPU, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana
 • Parkrišče : brezplačno, zagotovljeno
Poreklo blaga in začasni izvoz, jesen 2018

Dobila sem dosti uporabnih informacij, predvsem zaradi razjasnitev konkretnih praktičnih primerov.