Vsebina in prijava

Podatki o seminarju
  • Pričetek : 06-12-2018
  • Kontaktna oseba : Urša Naveršnik, ursa.naversnik@cpu.si
  • Lokacija : Kardeljeva ploščad 27a, LJubljana
  • Parkrišče : zagotovljeno, brezplačno