Vsebina in prijava

PROJEKTNA ŠOLA CPU za pridobitev certifikata NPK Vodja projekt

Pridobite znanja, ki jih potrebujete za poklic NPK vodja projekta


Program je razdeljen na 6 predavanj ter 1 individualno srečanje za konzultacije s predavateljem. Preverjanje znanja ter pridobitev certifikata NPK vodja projekta je predvideno po zaključku predavanj, rok za prijavo je 15. oktober 2018.


 

Bodite obveščeni – prijavite se na novice v zvezi z usposabljanjem NPK Vodja projektov


  Program MODUL 1: Priprava in zagon projekta (18. 10. 2018)

 

   • Kaj je projekt
   • Opredelitev vloge projektov in projektnega managementa v sodobnem poslovnem okolju
   • Življenjski ciklus projekta
   • Naročilo projekta
   • Strategija, taktika in vsebina projekta
   • Zagon projekta
   • Opredelitev potreb, ciljev in rezultatov projekta

 

  MODUL 2: Planiranje, organizacija in kontrola projekta (25. 10. 2018)

 

   • Opredelitev obsega projekta
   • Strukturiranje projekta (retrogradna členitev projekta – WBS)
   • Izdelava plana virov projekta
   • Organizacija projekta in določitev projektne organizacije projekta
   • Matrika kompetenc in odgovornosti projekta
   • Kontrola projekta in poročanje

 

  MODUL 3 + 4: Informacijska podpora planiranju projektov (8. 11. in 15. 11. 2018)

 

   • Opredelitev projektnih informacijskih sistemov
   • Predstavitev MS Project – programskega orodja za podporo vodenja projektov
   • Mrežno planiranje projekta z delom v MS Project
   • Izdelava časovnega plana projekta z delom v MS Project
   • Opredelitev kritičnih poti projekta z delom v MS Project
   • Analiza obremenitev izvajalcev
   • Vnos stroškov projekta
   • Izpis planov in poročil projekta

 

  Poudarek na dveh delavnicah v okviru sklopa C je na seznanitvi z osnovami programskega orodja MS Project in na delu udeležencev na praktičnem primeru enostavnega projekta. MODUL 5: Ekonomika in obvladovanje tveganj projekta (22. 11. 2018)

 

   • Vrste stroškov projekta
   • Priprava predračuna in stroškovnega toka projekta
   • Ocena donosnosti projekta
   • Obvladovanje tveganj projekta

 

  MODUL 6: Vodenje, komuniciranje in motiviranje projektnega tima (29. 11. 2018)

 

   • Opredelitev kompetenc projektnega menedžerja
   • Teorija zavedanja odnosov
   • Učinkovito komuniciranje in delegiranje nalog v projektnem timu
   • Motiviranje projektnega tima in ustvarjanje sinergij
   • Upravljanje konfliktov v projektnem timu

 

  Usposabljanje poteka na podlagi reševanja realnih problemov slušateljev. S seboj prinesete idejo o projektu, ki ste ga že izvedli oziroma je v fazi izvajanja. Tega boste nato skozi vse sklope usposabljanja ustrezno analizirali ter pripravljali potrebno dokumentacijo za uspešno pripravo ter kasneje izvedbo projekta. Določeni sklopi vključujejo samostojno delo; predavatelji vam bodo za vsa morebitna vprašanja dosegljivi na njihovih e – naslovih. Slušatelje bomo tudi usposobili za uporabo računalniškega orodja za podporo projektom MS Project. Po koncu usposabljanja bo izvedena predstavitev izdelanih nalog in konzultacije pred izpitom. V ceno celotnega usposabljanja je poleg serije šestih delavnic vključeno:

 

   • individualno delo s slušatelji kot pomoč pri pripravi projektne dokumentacije,
   • knjiga avtorja Antona Hauca, Projektni management (GV Založba), 2007,
   • knjiga Struktura kompetenc projektnega managementa v skladu z IPMA metodologijo,
   • prosojnice in druga gradiva predavateljev,
   • navodila in predloge za pripravo projektne dokumentacije.

 

 


  Modularna izvedba Kandidatom ponujamo možnost modularnega izobraževanja, kar pomeni, da se lahko udeležite le izbranega posameznega modula oz. sklopa. Število kandidatov, ki se odločijo le za posamezni modul je omejeno. Izbrane module označite ob prijavi.


  Kotizacija za usposabljanje Redna cena za celotno usposabljanje znaša 980,00 EUR (+ 22 % DDV), za plačilo 1.195,60 EUR. Prosimo, da kotizacijo za seminar poravnate najpozneje štiri dni pred začetkom dogodka na transakcijski račun  NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4007 – 7311. Preverjanje in potrjevanje znanja ni všeto v kotizacijo. Več informacij o tem je v nadaljevanju. Kotizacija za posamezne module/sklope, ki vključuje individualno delo s slušatelji kot pomoč pri pripravi projektne dokumentacije za izbran sklop, prosojnice in druga gradiva predavateljev, navodila in predloge za pripravo projektne dokumentacije in individualne konzultacije, znaša:

   • MODUL 1 ( 6 ur): 200,00 EUR (+ 22 % DDV), za plačilo 244,00 EUR
   • MODUL 2 ( 6 ur): 200,00 EUR (+ 22 % DDV), za plačilo 244,00 EUR
   • MODUL 3 + 4 (12 ur): 400,00 EUR (+ 22 % DDV), za plačilo 488,00 EUR
   • MODUL 5 ( 6 ur): 200,00 EUR (+ 22 % DDV), za plačilo 244,00 EUR
   • MODUL 6 ( 6 ur): 200,00 EUR (+ 22 % DDV), za plačilo 244,00 EUR.

 


Popusti

   • 10 % popust – pri prijavi več udeležencev iz iste organizacije (za vse prijavljene)
   • Takoj po prijavi boste prejeli potrditveni mail, ki mu bo priložen predračun z upoštevanim popustom za zgodnje prijave.

  Certifikat – preverjanje in potrjevanje znanja, prijava v postopek Za pridobitev certikikata NPK Vodja projektov se je potrebno prijaviti na preverjanje znanja. V nadaljevanju so opisani pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, priloge ter cena.  Pogoji za prijavo v postopek potrjevanja in preverjanja znanja Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo Vodja projektov:

 

   •   Srednja splošna ali strokovna izobrazba in najmanj 5 let izkušenj pri projektnem delu ali
   •   Višja oz. visoka strokovna šola in najmanj 4 leta izkušenj pri projektnem delu ali
   •   Univerzitetni ali specialistični študij in najmanj 3 leta izkušenj pri projektnem delu ali
   •   Magistrski študij in najmanj 1 leto izkušenj pri projektnem delu

  Vsak kandidat mora izdelati seminarsko nalogo, ki vključuje zagonski elaborat projekta, fazna poročila in poročilo o zaključku projekta. Seminarski nalogi sledi še ustni zagovor.     

Cena preverjanja znanja

Cena potrjevanja in preizkusa znanja znaša 224,00 EUR (oproščeno plačila DDV) in ni vključena v ceno kotizacije. Prosimo, da znesek poravnate najpozneje štiri dni pred potrjevanjem znanja na transakcijski račun  NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 5007 – 7311.


 

Podatki o seminarju
 • Cena : 980 EUR + DDV (1.195,60 EUR)
 • Pričetek : 18-10-2018
 • Trajanje : 6 dni od 13. - 18. ure
 • Kontaktna oseba : Urša Naveršnik, 01 5897 651, ursa@cpu.si
 • Lokacija : Ljubljana
 • Parkrišče : Zagotovoljeno, brezplačno