Vsebina in prijava

FB oglas - zidanje-ometavanje

Kandidati lahko na CPU pridobijo dve kvalifikaciji s področja gradbeništva in sicer NPK visoke gradnje in NPK nizke gradnje.


NPK VISOKE GRADNJE

Vstopni pogoji:

 • najmanj nedokončana osnovnošolska izobrazba, ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole,
 • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v gradbeništvu, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme biti starejše od dveh let,
 • eno leto delovnih izkušenj na področju gradbeništva.

Udeleženec se usposobi za:

 • za branje načrtov in tehničnih risb za zidarska dela,
 • upravljanje z lahko gradbeno mehanizacijo pri svojem delu, pri čemer upošteva pravila varovanja zdravja in okolja,
 • zidanje z vsemi vrstami zidakov in blokov po navodilih ter pod nadzorom in v načrtovanem času,
 • opravljanje zidarske pomoči pri vgrajevanju fasadnih elementov, stavbnega pohištva, ključavničarskih izdelkov ter betonskih in kamnitih gradbenih elementov,
 • sestavljanje in demontiranje delovnih odrov za zidanje in ometavanje ter opravlja zidarsko pomoč pri izdelavi ometov, prevlek in obrob,
 • izvajanje zidarskih popravil in gradbene pomoči pri obrtniških in instalacijskih delih ter vgradnji opreme,
 • sprejem navodil za delo od nadrejenega in skladno z njimi načrtuje svoje delo po fazah.

Aktualne informacije z razpisanimi roki preverjanj NPK visoke gradnje in NPK nizke gradnje dobite v priponki VLOGA ZA pridobitev NPK

                                                             

 

 


 

NPK NIZKE GRADNJE

Vstopni pogoji:

 • najmanj nedokončana osnovnošolska izobrazba, ki se izkazuje s spričevalom o končanem 7. ali 8. razredu osnovne šole,
 • zdravniško spričevalo z oceno o izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za delo v gradbeništvu, ki ga izda zdravnik specialist medicine dela in ne sme biti starejše od dveh let,
 • eno leto delovnih izkušenj na področju gradbeništva.

Udeleženec se usposobi za:

 • za branje načrtov in tehničnih risb za zidarska dela,
 • upravljanje z lahko gradbeno mehanizacijo pri svojem delu in pri tem upošteva pravila varovanja zdravja in okolja,
 • izdelovanje tlakov in ureditve ob stavbah, izvaja gradbena popravila in vzdrževalna dela ter urejuje obrežja in vodogradbene objekte po navodilih in nadzoru ter v načrtovanem času,
 • montiranje kanalizacijskih objektov in kanalov skladno z navodili ter v načrtovanem času,
 • dnevno sprejemanje navodil za delo od nadrejenega in skladno z njimi načrtuje svoje delo po fazah.

Aktualne informacije z razpisanimi roki preverjanj NPK visoke gradnje in NPK nizke gradnje dobite v priponki VLOGA ZA pridobitev NPK

                                                             


 

Dodatne informacije

Urška Kavčič Rihar, 01 58 97 652 ali urska.kavcic-rihar@cpu.si

Podatki o seminarju
 • Cena : Izpit: 224,00 EUR (opr. DDV)
 • Pričetek : 14-06-2019
 • Trajanje : 1 dan
 • Kontaktna oseba : Urška Kavčič Rihar, 01 5897 652, urska.kavcic-rihar@cpu.si
 • Lokacija : CPU
 • Parkrišče : zagotovljeno, brezplačno