Vsebina in prijava

Transportna logistika in oskrbne verige

Na zgoščen in praktičen način vam bomo podali pomembne informacije za učinkovito odločanje pri izvedbi posamezne transportne storitve ali oblikovanju oskrbovalne verige. Spoznali boste ključne elemente in informacije za razumevanje delovanja transportne logistike. Gre namreč za področje, ki se dinamično spreminja in prilagaja globalnim okoliščinam delovanja mednarodne trgovine, novim tehnologijam in splošnih pričakovanj tržišč. Na strnjen in pogosto s praktičnimi primeri povezan način vam bodo predstavljene ključne vsebine petih izbranih tematskih sklopov.


Program

Na delavnici vam bomo na zanimiv, praktičen in uporaben način predstavili naslednje vsebine:

1.    Osnovne značilnosti prometnih panog pri izvedbi transportnih storitev (izvedba transportne storitve, ključni dejavniki uspešne izvedbe, komercialni vidik)
2.    Dejavniki uspešnega delovanja oskrbovalne verige (značilnosti logističnih elementov, značilnosti logističnih podsistemov, ključni procesi po podsistemih …)
3.    Odgovornosti subjektov v logističnih verigah in uporaba Incoterms klavzul (obveznosti iz kupo-prodajnih pogodb, transportni pogoji …)
4.    Razumevanje oblikovanja cen transportno-logistične storitve in špediterskih ponudb (razumevanje različnih tarif po vejah transporta, primeri praktičnih izračunov)
5.    Dokumentacija v transportni logistiki (razumevanje vsebine dokumentov in odgovornosti ter pravice, ki izhajajo iz dokumentov)

Komu je namenjen seminar?info-letak-pdf

Seminar je namenjen so zaposlenim v različnih industrijah, ki se srečujejo z nabavo surovin, polizdelkov ali končnih izdelkov ali distribucijo končnih produktov do svojih kupcev. Ciljna skupina so tudi zaposleni v transportnih podjetjih, ki si želijo pridobiti in poglobiti znanje iz različnih prometnih panog ter delovanja oskrbnih verig. Tretjo ciljno skupino tvorijo slušatelji, ki želijo obnoviti svoje že pridobljeno znanje, ob uporabi aktualnih primerov.

O predavatelju

Z vami bo dr. Bojan Beškovnik.

Trenutno je zaposlen kot docent na Fakulteti za pomorstvo in promet, prej pa je kariero gradil v Intereuropi, na različnih komercialnih in vodstvenih mestih. Nazadnje je deloval kot produktni vodja za interkontinentalni promet in predsednik upravnega odbora odvisnih družb v Srbiji ter Albaniji. Veliko izkušenj ima z razvojem pomorskega in letalskega prometa v koncernu, pridobivanjem novih poslov, sodelovanjem s poslovnimi partnerji, sklepanjem agencijskih pogodb, razvojem in uvajanjem novih produktov, analizo razvoja ter delovanjem prometa v JV Evropi in Sloveniji itd.

V sklopu projektnih skupin je deloval tudi na področju logistično-transportnih projektov (vzpostavitev elektronskega manifesta pri najavi tovora pomorskih agentov v pristanišču Koper, razvoj špedicijsko informacijskega komunikacijskega sistema, sodelovanje na evropskih projektih MOS4MOS in b2mos, itd.). Danes pridobljeno znanje in izkušnje podaja novim generacijam skozi predavanja na različnih dodiplomskih in podiplomskih predmetih s področja prometnih tehnologij in transportne logistike.


Popusti

  • organizacije, ki prijavijo 2–5 udeležencev, imajo 5 % popust,

Kotizacija

Cena delavnice znaša 160,00 EUR + 22 % DDV (skupaj 195,20 EUR)

Plačilo kotizacije na seminarju vključuje: udeležbo, učno gradivo in potrdilo o udeležbi. Popusti se ne seštevajo.
Prosimo, da kotizacijo za seminar poravnate najpozneje dva dni pred začetkom dogodka na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4007-7323.

Prosimo, da ob prihodu na seminar predložite potrdilo o plačani kotizaciji. Račun boste prejeli po seminarju. Odjave sprejemamo najkasneje 3 delovne dni pred seminarjem. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku ali neudeležbi, kotizacijo zadržimo v celoti. V primeru premajhnega števila udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja. V tem primeru vam vnaprej vplačano kotizacijo vrnemo.

Podatki o seminarju
  • Cena : 160 EUR + DDV (195,20 EUR)
  • Pričetek : 14-02-2019
  • Trajanje : 9.00 - 13.15 (5 ur)
  • Kontaktna oseba : Urša Naveršnik, ursa@cpu.si, 01 5897 651
  • Lokacija : Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana
  • Parkrišče : Brezplačno, zagotovljeno