Vsebina in prijava

Usposabljanje izvajamo v sodelovanju z

Območno obrtno-podjetniško zbornico Koper

div

Obnavljanje veljavnosti spričeval serviserjev opreme, ki vsebuje določene fluorirane in toplogredne pline (hladilno klimatizacijska tehnika – HKT)

  • Serviserj z veljavnimi spričevali: po novi Uredbi, sprejeti 1. 10. 2016 je potrebno veljavnost spričeval obnoviti pred potekom veljavnosti. To opravijo tako, da se udeležijo predavanja o novostih ter opravijo pisni izpit.
  • Serviserji s pretečenimi spričevali: morajo ponovno opraviti pisni in praktični izpit, pred tem pa se udeležijo še krajšega predavanja o novostih.
  • Vsa spričevala, ki bodo izdana po uveljavitvi nove uredbe, bodo veljala za nedoločen čas. 

Serviserji, ki  ukvarjajo z namestitvijo,  vzdrževanjem ali servisiranjem hladilnih naprav in klimatizacijske opreme ter toplotnih črpalk (hladilno klimatizacijska tehnika HKT), ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi, morajo imeti po veljavni zakonodaji opravljen izpit.

Serviserji z opravljenim izpitom se vpišejo v sezam pooblaščenih serviserjev pri ARSO.

Program, 7. 4. 2017:

  • 8.30 – 10.00 – Janja Leban: predavanje okoljska zakonodaja s spremembami in novostmi
  • 10.30 – 13.45 – Janja Leban, dr Janko Remec: nadaljevanje predavanja, pregled izpitnih vprašanj ter odgovori na aktualna vprašanja
  • odmor za pripravo na pisni izpit.

Pisni izpit, 7. 4. 2017:

Pisni izpit poteka od 14.30 – 16.00.

URNIK – podaljševanje veljavnih spričeval 

Praktični del izpita, 18. 4. 2017 – za serviserje, ki jim je veljavnost spričevala že potekla:

Praktični del izpita traja cca 1 uro, na Srednji tehniški šoli v Kopru. Razpored prejmejo kandidati na mail.

URNIK – podaljševanje pretečenih spričeval

Kotizacija in plačilo

Predavanje pred izpitom je brezplačno in priporočamo udeležbo!

  • Cena ponvnega opravljanja izpita (če ima serviser spričevalo, ki ki mu je veljavnost potekla pred septembrom 2016, ponovno opravlja celoten izpit, pisni in praktični del). Strošek ponovnega opravljanja izpita znaša 255 EUR (oproščeno plačila DDV).
  • Cena pisnega izpita, ki ga opravijo serviserji s še veljavnim spričevalom znaša 85 EUR (oproščeno DDV).

Znesek za izpit je potrebno nakazati najkasneje do 2 dni pred izvedbo na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 2666.

Vsi udeleženci prejmejo gradivo z novostmi. Pogostitev med odmori zajema: kavo, sokove, sendviče. Račun boste prejeli po zaključku seminarja.

Termin: 11. april 2017

Lokacija in izvedba

Predavanje o novostih ter pisni del izpita potekajo na Območni obrtno-podjetniški zbornici Koper, Staničev trg 1, 6000 Koper, od 8.30 – 14.30 ure

Praktični del izpita: Srednja tehniška šola Koper, Šmarska cesta 4, 6000 Koper.

Dodatne informacije

Glede izvedbe v Kopru: Andreja Kozlovič, T: 05 613 90 13, 041 725 125

Glede programa in vsebine: Darja Kuhar, 01 5897 658

PRIJAVA


 

Podatki o seminarju