Vsebina in prijava

logo-kompetence 2

V okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, ki je namenjen vsem s srednjo poklicno ali nižjo izobrazbo in so starejši od 45 let, vas vabimo na usposabljanje, ki prinaša nova poklicna znanja s področja vodenja proizvodnje. Nosilec projekta je Center za dopisno izobraževanje Univerzum.

mail header hišnik    

 

HIŠNIK – priprava na NPK je tečaj, ki omogoča kandidatom, da pridobijo ustrezna znanja, ki jih ni mogoče pridobiti v formalnih izobraževalnih programih.
Tečaj Hišnik – priprava na NPK omogoča kandidatom, ki imajo veselje, smisel in željo opravljati dela hišnika, da pridobijo certifikat o pridobljeni poklicni kvalifikaciji „hišnik/hišnica“. Kandidati nadgradijo znanja za spremljanje stanja nepremičnine, znanje o opremljenosti in vzdrževanju nepremičnine z napravami ter instalacijami, za izvajanje del, potrebnih za normalno uporabo in obratovanje stavbe ali naprave. Teoretično in praktično znanje obogatijo tudi s predpisi, ki se nanašajo na graditev, urejanje prostora, stanovanjska razmerja, poslovne stavbe, varstva pred požarom, pri delu, varstva okolja.

Poklicno usposobljenost „hišnik/hišnica“ pridobijo kandidati s postopkom potrjevanja in preverjanja NPK (nacionalne poklicne kvalifikacije).
Za uspešen rezultat pri preverjanju znanja organiziramo tudi priprave, na katerih se kandidati seznanijo z znanji in spretnostmi ter nalogami za preverjanje.

Termin za brezplačno usposabljanje: 7., 8., 13. in 16. maj 2019

 

računovodja(4)    računovodja-detektiv(5)

Podatki o seminarju
  • Cena : Brezplačno za 45+
  • Pričetek : 07-05-2019
  • Trajanje : 4 dni
  • Kontaktna oseba : Sonja Novak, 01 5897 668 , sonja.novak@cpu.si
  • Lokacija : CPU, Kardeljeva ploščad 27a, LJubljana
  • Parkrišče : brezplačno, zagotovljeno do zapolnitve prostih mest