Podrobnosti o blogu

ECQA – znanje o vodenju EU projektov s certifikatom
ECQA – znanje o vodenju EU projektov s certifikatom

Pravočasne in prave informacije o dogajanju na področju EU projektov so izjemno pomembne.

Možnosti dodatnega financiranja sodijo mednje. Vendar pa, kako biti vedno pravočasno obveščen o vsem kar se dogaja? Le kdor ima prava znanja in pregled in znanje o vodenju EU projektov bo uspešen. Temu je namenjeno kombinirano izobraževanje ECQA, ki upošteva pomembnost podajanja snovi iz prve roke, to je neposredno na delavnici ter e-učenje za vsebine, ki jih udeleženci lahko predelajo samostojno, ko imajo čas. Tako se izobraževalni proces optimizira in prilagodi kandidatom.
V okviru delavnice se obdelajo tudi praktični primeri – od priprave prijave projekta pa do izdelave končnega poročila: pridobivanje in razumevanje razpisne dokumentacije, definiranje vsebin in ciljev projekta, planiranje projektnega proračuna in vrste upravičenih stroškov, planiranje in spremljanje dela projektne skupine in statusa projekta, poročanje in vrednotenje. ECQA vodenje EU projektov - 70

Kombinirano usposabljanje je primerno za zaposlene v zasebnih in javnih organizacijah ter za vse, ki želijo znanje o vodenju evropskih projektov vključiti med svoje konkurenčne prednosti pri trenutni zaposlitvi ali kot referenco pri zamenjavi zaposlitve. Posameznih s certificiranim znanjem o vodenju EU projektov ter ustreznimi izkušnjami je lahko tudi referenčna oseba pri prijavi na projekte.
Udeleženci izobraževanja med drugim spoznajo odgovore na naslednja vprašanja, ki so ključnega pomena: kako preoblikovati idejo v projekt, kako poiskati primerne partnerje, kako poiskati primerne razpise za projekte, kakšen je tipičen življenjski cikel projekta EU, katere so skupne lastnosti vseh projektov EU, kako učinkovito voditi projektno dokumentaciji, kako oblikovati cilje projekta in delovni program, kako obvladovati tveganja, kako izbrati in voditi mednarodni konzorcij partnerjev, kako planirati finančno konstrukcijo projekta in kako izdelati finančno poročilo, kako učinkovito komunicirati s partnerji, katera informacijska orodja uporabiti za učinkovitejšo projektno delo.
Kombiniran način izobraževanja dopušča, da udeleženci sami odločajo kdaj in koliko časa bodo namenili študiju. Izobraževanje je razdeljeno na 3 dni v obliki delavnice in 6-tedenskega spletnega izobraževanja. S certifikatom, pridobljenim po uspešno opravljenem izpitu, udeleženci dokazujejo primernost za sodelovanje v mednarodnih projektih kot enakopravni partnerji, prav tako pa lahko prevzamejo tudi koordiniranje evropskih projektov in mednarodnih konzorcijev.
Ne nazadnje – certifikat pomeni tudi dvig vrednosti na trgu dela. Pridobitev certifikata je opcijska – za tiste, ki želijo več.
Pri nekaterih javnih slovenskih in EU razpisih je možno pridobiti dodatne točke za izbor prijavljenih projektov, če projekt vodi oseba z ECQA certifikatom.

Prihajajoči dogodki

 1. Usposabljanje preglednikov PMZEI

  28.05. - 08:00 - 17:00
 2. Usposabljanje preglednikov PMZEI

  30.05. - 13:00 - 18:30
 3. Usposablnjanje preglednikov PMZEI

  31.05. - 13:00 - 18:30
 4. Mentorji

  06.06. - 09:00 - 15:00
 5. Spremljevalec izrednega prevoza, junij 2019

  07.06. - 08:00 - 17:00

KATALOG 2019