Seminar – zaščita prijaviteljev – hibridna izvedba

Novosti, ki jih prinaša Zakon o zaščiti prijaviteljev

Zakon o zaščiti prijaviteljev z namenom zaščite javnega interesa celovito ureja področje varstva prijaviteljev kršitev. Zakon je pričel veljati 22.2.2023 in  prinaša pomembne ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo kršitev v svojem delovnem okolju, določa pa tudi dodatne obveznosti za zavezance v javnem in zasebnem sektorju.

Skladno z zakonom je potrebno tako vzpostaviti prijavne poti za zaščito prijaviteljev do:
 • maja 2023 za zavezance v javnem sektorju in za zavezance v zasebnem sektorju z več kot 250 zaposlenimi, ter
 • do decembra 2023 za zavezance v zasebnem sektorju, ki imajo med 50 in 249 zaposlenih.

Žvižgač oziroma whistleblower je zaposlen posameznik v organizaciji, ki razkrije kršitev, domnevno nepošteno, neetično, diskiminatorno, neprimerno ali nelegalno dejavnost, ki se pojavlja v organizaciji. Njihova zaščita, predvsem pa ohranjanje anonimnosti sta ključna za njihovo varnost, nov Zakon o zaščiti prijaviteljev pa s svojimi ukrepi prinaša pomembne novosti ravno na tem področju.

Zakon se navezuje na  zavezance javnega in zasebnega sektorja, ki morajo do zgoraj omenjenega roka v skladu z zakonom vzpostaviti notranji sistem za prijavo nepravilnosti znotraj organizacije.

PODROČJE: Zaščita prijaviteljev v organizacijah in pravna varnost

Zakaj se prijaviti na seminar?

Zaščita prijaviteljev oziroma »žvižgačev« v organizaciji skladno z novim zakon predstavlja obvezo vsem subjektom javnega in zasebnega sektorja, ki imajo več kot 50 zaposlenih. Pomembno in ključno novost predstavlja implementacija in vzpostavitev prijavne poti, ki pa obsega imenovanje zaupnika, opredelitev naslova za prejem prijave ter sprejem notranjega akta. Na tem seminarju boste izvedeli vse o aktualnih načelih zakona, ki s svojimi določbami veleva dodatne obveznosti za zavezance tako v javnem, kot tudi v zasebnem sektorju.

Pridobili boste informacije in praktične usmeritve, kot so:

 1. Kako pravilno in učinkovito organizirati postopek prijave v organizaciji
 2. Kako implementirati postopke prijave in slednje ustrezno evidentirati
 3. Kako urediti dokumentacijo za ustrezno vzpostavitev postopka prijave ter
 4. Ureditev in vzpostavitev internih aktov in pravilnika, ki jih določa zakon

Program – vsebina:  

 • Kdo so prijavitelji oziroma “žvižgači”
 • Zakaj je zaščita žvižgačev tako pomembna.
 • Zakona ureditev področja zaščite prijaviteljev v Sloveniji – sprejetje Zakona o zaščiti žvižgačev
 • Pravno formalna ureditev področja zaščite prijaviteljev
 • Kdo so zavezanci skladno z Zakonom o zaščiti prijaviteljev
 • Obveznosti, ki jih določa zakon za zavezance v javnem in zasebnem sektorju
 • Pomembne novosti, ki jih prinaša z Zakon o zaščiti prijaviteljev
 • Vzpostavitev prijavne poti
 • Imenovanje zaupnika
 • Sprejem notranjega akta
 • Roki za vzpostavitev prijavnih poti zavezancev
 • Odgovori na vaša vprašanja

Komu je seminar namenjen:

Izobraževanje je namenjeno direktorjem, managerjem in vodjam javnih in zasebnih organizacij, ki imajo več kot 50 zaposlenih in so skladno z zakonom zavezanci za vzpostavitev prijavnih poti.

Seminar je namenjen tudi vsem, ki v organizaciji skrbijo za pravno varnost

Predavatelj:

Izr. prof. dr. Miha Dvojmoč – strokovnjak za pravo in varnost

Izr. prof. dr. Miha Dvojmoč je strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami na področju prava in varnosti, tako v zasebni kot javni sferi, ki pokriva različna varnostna področja in rešuje varnostne problematike. Skupaj s svojimi strokovnjaki iz Skupine Infocenter s kompetentnimi, strokovnimi in učinkovitimi rešitvami uspešno obvladuje izzive subjektov na področjih, kot so:

 • zagotavljanje pravne in korporativne varnosti podjetij
 • detektivske in varnostne storitve
 • varstvo osebnih podatkov
 • IT varnost

Trenutne aktivnosti

 • pravni svetovalec podjetjem in direktorjem glede njihovih pravic, obveznosti in odgovornosti ter podpornih dejavnosti njihovemu poslovanju
 • z ekipo InfoCentra kljubuje izzivom na področju korporativne, pravne in detektivske dejavnosti ter na področju zagotavljanja informacijske varnosti
 • izredni profesor na Fakulteti za varnostne vede na področju korporativne varnosti, korporativne obveščevalne dejavnosti, varnosti informacij, detektivske dejavnosti in zasebnega varovanja
 • izvajanje predavanj in delavnic za podjetnike in posameznike
 • predsednik Društva za zasebno varstvo in državljansko samovarovanje
 • soustanovitelj Inštituta za organizacijsko vedenje
 • pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO)
 • predsednik Detektivske zbornice Republike Slovenije

Kotizacija

Cena seminarja znaša 220,00 EUR + 22 % DDV (skupaj 268,40 EUR) na udeleženca

Plačilo kotizacije  vključuje: udeležbo in učno gradivo.

Prosimo, da kotizacijo za seminar poravnate najpozneje tri dni pred začetkom dogodka na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4008-8598.

Račun boste prejeli po seminarju. Odjave sprejemamo najkasneje 3 delovne dni pred seminarjem. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku ali neudeležbi, kotizacijo zadržimo v celoti. V primeru premajhnega števila udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja. V tem primeru vam vnaprej vplačano kotizacijo vrnemo.

PRIJAVA

Datum

03 Apr 2023

Čas dogodka

9:00 - 13:15

Čas dogodka

 • Časovni pas: America/New_York
 • Datum: 03 Apr 2023
 • Ura: 3:00 - 7:15

Cena

268,00€

Lokacija

CPU
Kategorije

Organizator

Urška Kavčič Rihar
Telefonska številka
01/5897-652
Elektronski naslov
urska.kavcic-rihar@cpu.si

Govorec