USPOSABLJANJE PREGLEDNIKOV MANJ ZAHTEVNIH ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ (PMZEI, NPK) – prečetek je prestavljen na 5. marec 2024

Usposabljanje je namenjeno pripravam preglednikov PMZEI (manj zahtevnih električnih inštalacij) za pridobitev poklicne kvalifikacije NPK.


Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij (PMZEI) opravlja naloge povezane s pregledi sistemov za pregledovanje električnih in strelovodnih inštalacij.

Preglednik el. inštalacij, PMZEI, ki je pridobil certifikat lahko opravljata naloge, povezane s pregledi sistemov za pregledovanje električnih in strelovodnih inštalacij.


Zakaj pridobiti certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK)? Zato, ker Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah in Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur.l., RS, št. 41/2009) določata, da smejo naloge, povezane s pregledi sistemov opravljati le posamezniki s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za pregledovanje električnih inštalacij v skladu z Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 1/07- uradno prečiščeno besedilo).«

K pripravam vabimo kandidate s področja elektrotehnike, ki že delajo na področju električnih in strelovodnih inštalacij in bi radi opravljali naloge povezane s pregledi sistemov za pregledovanje električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, ter tudi tiste, ki imajo izobrazbo s področja elektrotehnike in bi radi opravljali dela na področju električnih in strelovodnih inštalacij.


Vstopni pogoj za pridobitev NPK

Preglednik MANJ zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele:

  • uspešno zaključena najmanj srednja poklicna izobrazba s področja elektrotehnike in najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju električnih in strelovodnih inštalacij ali
  • uspešno zaključena najmanj višja strokovna izobrazba s področja elektrotehnike in najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju električnih in strelovodnih inštalacij.

Trajanje

Priprave PMZEI trajajo 4 dni, skupaj 27 pedagoških ur. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest.


Program

  • Tehnični predpisi, standardi, varnostni ukrepi, tehnične smernice (električnih in strelovodnih inštalacij)
  • Merilni inštrumenti in metode
  • Izvajanje preverjanja električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele
  • Praktične vaje

Predavatelj

mag. Ivan Božič, univ.dipl.inž.el.
Ima dolgoletne delovne izkušnje: 7 let asistent na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani v laboratorijih za električne meritve in procesne merilne sisteme, nato preko 20 let na ZVD d.o.o., kjer je predstojnik Centra za tehnično varnost in strokovne naloge. Ukvarja se predvsem z usposabljanjem, preskušanjem in meritvami na področju strojev, dvigal, električnih inštalacij, proti eksplozijske zaščite in požarne varnosti. Je avtor številnih člankov in strokovnih prispevkov v strokovnih revijah ter član komisije za NPK za preglednike zahtevnih in manj zahtevnih električnih inštalacij in zaščite pred delovanjem strele.


Kotizacija, plačilo in strokovna literatura

Redna kotizacija za priprave in gradivo znaša: 690,00 € + DDV (841,80 €)

Strokovna literatura (3 knjige), ki je jo lahko uporabite na izpitu: 120,00 € + DDV (146,40 €)

Prosimo, da kotizacijo za priprave poravnate najpozneje tri dni pred začetkom dogodka na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4014-7651.

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno. 
Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.


Datum

05 - 14 Mar 2024

Čas dogodka

  • Časovni pas: America/New_York
  • Datum: 05 - 14 Mar 2024
CPU, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana

Lokacija

CPU, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana
CPU, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana

Organizator

ALEŠ DREMEL
Telefonska številka
01/5897-660
Elektronski naslov
ALES.DREMEL@CPU.SI

Govorec