USPOSABLJANJE MENTORJEV – oktober 2024


 Program usposabljanja

 1. dan

 •  dobro komuniciranje in komunikacijske veščine
 • postavljanje pravih vprašanj
 • reševanje problemov in reševanje konfliktov
 • osebnostne značilnosti vključenih v proces izobraževanja pri delodajalcu, obnašanje in reagiranje
 • podajanje navodil in kakovostnih povratnik informacij
 • učni stili in strategije učenja na delovnem mestu
 • razvoj dijakovih oz. študentovih ključnih kompetenc

2. dan

 •  predpisi in zakoni, ki urejajo organizacijo in izvajanje PUD in PRI,
 • dokumentacija za »grobo« pripravo usposabljanja v delovnem procesu,
 • pedagoška dokumentacija in sodelovanje s šolo,
 • načrtovanje delovnih nalog, spremljanja, ocenjevanja in samoevalvacija mentorjevega dela
 • navodila za pripravo seminarske (projektne) naloge

3. dan

 •  specifika razvojnega obdobja mladostništva
 • razvojne značilnosti mladih
 • potrebe, interesi in motivi mladostnikov
 • specifike vzgoje in izobraževanja v delovnem okolju.
 • vključevanje mladih v kolektiv  delovne time
 • metode dela z mladimi
 • priprava učnega okolja za dijake, vajence in študente pri delodajalcu
 • sodelovanje s šolo
 • priprava načrt izvajanja vajeništva in drugih usposabljanj pri delodajalcu
 • izdelava priprave mentorja na usposabljanje oz. izobraževanje  v delovnem procesu

4. dan

 • Predstavitev seminarskih nalog, povratne informacije in utrjevanje znanja in veščin

Usposabljanje poteka 4 dni:  23., 25., 29. OKTOBER ter 8. NOVEMBER  2024  od 8.30 do 15.00 na Centru za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad  27 a, 1000 Ljubljana

 Po končanem usposabljanju udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.

Kotizacija in plačilo

 • brezplačno
PRIJAVNICAPRIJAVNICA

Datum

23 Okt 2024 - 08 Nov 2024

Čas dogodka

8:30 - 15:00

Čas dogodka

 • Časovni pas: America/New_York
 • Datum: 23 Okt 2024 - 08 Nov 2024
 • Ura: 2:30 - 9:00

Cena

Free

Več informacij

Več informacij
CPU, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana

Lokacija

CPU, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana
CPU, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana
Kategorije

Organizator

Barbara Krajnc
Telefonska številka
01 5897 655
Elektronski naslov
barbara.krajnc@cpu.si
Več informacij