USPOSABLJANJE MENTORJEV – NOVO MESTO 24


 Program usposabljanja

 1. dan

 •  dobro komuniciranje in komunikacijske veščine
 • postavljanje pravih vprašanj
 • reševanje problemov in reševanje konfliktov
 • osebnostne značilnosti vključenih v proces izobraževanja pri delodajalcu, obnašanje in reagiranje
 • podajanje navodil in kakovostnih povratnik informacij
 • učni stili in strategije učenja na delovnem mestu
 • razvoj dijakovih oz. študentovih ključnih kompetenc

2. dan

 •  predpisi in zakoni, ki urejajo organizacijo in izvajanje PUD in PRI,
 • dokumentacija za »grobo« pripravo usposabljanja v delovnem procesu,
 • pedagoška dokumentacija in sodelovanje s šolo,
 • načrtovanje delovnih nalog, spremljanja, ocenjevanja in samoevalvacija mentorjevega dela
 • navodila za pripravo seminarske (projektne) naloge

3. dan

 •  specifika razvojnega obdobja mladostništva
 • razvojne značilnosti mladih
 • potrebe, interesi in motivi mladostnikov
 • specifike vzgoje in izobraževanja v delovnem okolju.
 • vključevanje mladih v kolektiv  delovne time
 • metode dela z mladimi
 • priprava učnega okolja za dijake, vajence in študente pri delodajalcu
 • sodelovanje s šolo
 • priprava načrt izvajanja vajeništva in drugih usposabljanj pri delodajalcu
 • izdelava priprave mentorja na usposabljanje oz. izobraževanje  v delovnem procesu

4. dan

 • Predstavitev seminarskih nalog, povratne informacije in utrjevanje znanja in veščin

Usposabljanje poteka 4 dni:  25., in 27. SEPTEMBER ter 2. in 14. OKTOBER 2024  od 8.30 do 15.00 na GOSPODARSKI ZBORNICI DOLENJSKE IN BELE KRAJINE, Novi trg 11, 8000 Novo mesto.

 Po končanem usposabljanju udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.

 

Kotizacija in plačilo

 • brezplačno
PRIJAVNICAPRIJAVNICA

Datum

25 Sep 2024 - 14 Okt 2024

Čas dogodka

8:30 - 15:00

Čas dogodka

 • Časovni pas: America/New_York
 • Datum: 25 Sep 2024 - 14 Okt 2024
 • Ura: 2:30 - 9:00

Več informacij

Več informacij

Lokacija

Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine
Novi trg 11, 8000 Novo mesto
Kategorije

Organizator

Barbara Krajnc
Telefonska številka
01 5897 655
Elektronski naslov
barbara.krajnc@cpu.si
Več informacij