Usposabljanje inštalaterjev toplotnih črpalk

Pravilnik o strokovnem usposabljanju inštalaterjev naprav na obnovljive vire energije (v nadaljnjem besedilu: inštalaterji) določa način in vsebino ter pogoje za strokovno usposabljanje, pogoje za izvajalce strokovnega usposabljanja, način ocenjevanja znanja in izdajo potrdil o opravljenem strokovnem usposabljanju inštalaterjev v skladu z Direktivo 2018/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (UL L št. 328 z dne 21. 12. 2018, str. 82).

Usposabljanje z izpitom izvajamo v Ljubljani, Novi Gorici in Murski soboti.

Urnik

Predračun

Prijava na usposabljanje

Datum

20 avg 2024 - 09 Nov 2024

Čas dogodka

9:00 - 16:00

Čas dogodka

  • Časovni pas: America/New_York
  • Datum: 20 avg 2024 - 09 Nov 2024
  • Ura: 3:00 - 10:00

Organizator

Ana Cankar
Telefonska številka
01 5897 658
Elektronski naslov
ana.cankar@cpu.si

Govorci