Vodja skupine v proizvodnji

Pridobite strokovno znanje za učinkovito vodenje skupin in proizvodnje

Vodja skupine v proizvodnji ima številne kompetence: načrtuje, pripravlja, izvaja, vodi, analizira in kontrolira lastno delo in delo delovne skupine. Poleg tega je zadolžen za kakovost, spremlja razvoj stroke, skrbi za racionalno uporabo energije, materiala in časa, odgovoren je za izvajanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu. Za zagotavljanje vseh teh zadolžitev potrebuje številna znanja od vodenja, komunikacije in motivacije do konkretnih metod in tehnik za vodenje proizvodnje ter spremljanje procesov.
Da bi bili tudi slovenski vodje v proizvodnji kos tem pričakovanjem smo pripravili usposabljanje za vodje delovnih skupin v proizvodnji. Usposabljanje je zastavljeno po programu za pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije Vodja delovne skupine v proizvodnji in traja 6 dni. Zadnji dan je namenjen pripravi na preverjanje, utrjevanju snovi in svetovanju v zvezi s pripravo portfolija, to je mape z naslednjimi dokumenti: življenjepis, delovne izkušnje, dokazila o izobraževanju in usposabljanju ter reference.

Pogoj za vključitev

Za udeležbo na usposabljanju ni posebnih pogojev, ki bi jih morali kandidati izpolnjevati.

Za preverjanje po postopku NPK pa morajo kandidati izpolnjevati naslednje pogoje:

 • zaključena srednja poklicna izobrazba (IV. stopnja).

Program usposabljanja

MODUL 1

 • Proizvodnja in proizvodni procesi
 • Vodenje dokumentacije
 • Zagotavljanje kakovosti proizvodnje
 • Planiranje proizvodnje
 • Vzdrževanje
 • Tehnike in metode za proizvodne procese
 • Implementacija sistemov v proizvodnjo

MODUL 2

 • Vodenje
 • Motivacija
 • Timsko delo
 • Vizualizacija učinkovitosti
 • Zagotavjanje delovne, tehnične in ekološke varnosti

Termin in trajanje
Usposabljanja traja skupaj 6 dni po 2x tedensko.


Interne izvedbe

Program usposabljanja vam pripravimo tudi za interno izvedbo za vaše podjetje in se posvetimo načinu in obliki vaših proizvodnih procesov ter poglobljeno obravnavamo metode, ki so najprimernejše za vaš tip proizvodnje. Pokličite in pripravili vam bomo ponudbo.


Pogoji za opravljanje preverjanja po NPK
Kandidati, ki želijo opravljati preverjanje znanja po NPK Vodja skupine v proizvodnji, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • srednja poklicna izobrazba, IV. stopnja izobrazbe.

Kandidati, ki bodo želeli opraviti preverjanje, bodo za postopek preverjanja pripravili: prijavnico, življenjepis, dokazila o delovnih izkušnjah, dokazila o usposabljanju in izobraževanju ter reference. Konzultacije ter pomoč pri pripravi te dokumentacije smo vključili v zadnji, šesti dan usposabljanja.


Predavatelja 
Vladimir Pirc, d.org.dela, z dolgoletnimi izkušnjami iz proizvodnje ter s stažem predavatelja že od leta 1995. Predava na višjih strokovnih šolah ter svetuje podjetnikom.

Bojan Fišinger, ing.stroj., black belt, je strokovnjak na področju metod in tehnik vitke proizvodnje z bogato prakso. Vodil je številne uspešne projekte uvajanja optimizacije proizvodnje. Prav uspešno vpeljani projekti, ki jih je pripravil za naš program, postavijo vodje skupine v proizvodnji na novo, z znanjem podprto delovno mesto.


Kotizacija in plačilo

Redna cena priprav je 590,00 EUR + 22% DDV (719,80 EUR) in vključuje predavanja po programu, gradivo, osvežilne napitke in kavo v odmorih ter potrdilo. Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4014 – 7657.
Račun boste prejeli po zaključku seminarja. Prosimo da ob prihodu na seminar predložite potrdilo o plačani kotizaciji.

 

Prijave in odjave
Prijave sprejemamo do zasedbe mest, najkasneje pa do 4 dni pred izvedbo. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.

LETAK

KATALOG

PRIJAVA

 


  Ime in Priimek

  Vaš Elektronski naslov

  Datum

  01 Aug 2019
  Expired!

  Čas dogodka

  23:00 - 17:00

  Čas dogodka

  • Časovni pas: America/New_York
  • Datum: 01 Aug 2019
  • Ura: 17:00 - 11:00

  Cena

  180,00 €

  Lokacija

  CPU, učilnica Krka
  Kardeljeva ploščad 27 a, Ljubljana
  Kategorije
  Gospodarska Zbornica Slovenije

  Organizator

  Gospodarska Zbornica Slovenije
  Telefonska številka
  +386 (0)1 5897 660
  Elektronski naslov
  cpu@cpu.si

  Govorec