WEBINAR: Osnove in novosti glede porekla blaga – 20. 02. 2023

Vsebina:

Na seminarju bodo predstavljene osnove glede določitve porekla blaga, tako za preferencialno kot tudi za nepreferencialno poreklo, pravna podlaga ter uporaba v praksi.

Glavna tema seminarja bodo novosti na področju porekla blaga, med drugim začetek uporabe PEM prehodnih pravil o poreklu – vzporedna uporaba dveh sklopov pravil o poreklu blaga (obstoječih PEM pravil in prehodnih PEM pravil o poreklu blaga). V okviru prehodnih PEM pravil o poreklu blaga bomo predstavili tudi zadnje spremembe Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447, ki se nanašajo na notranji trg EU, sestavljanje izjave dobavitelja in prehajanje med dvema sklopoma pravil o poreklu.

 Predstavljeno tematiko vzporedne uporabe dveh sklopov pravil o poreklu bomo obravnavali kompleksno, tudi s predstavitvijo več praktičnih primerov za lažje razumevanje in uporabo v praksi.

Obravnavali bomo tudi novosti (spremembe) v okviru sporazumov z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami v smislu veljavnih dokazil o poreklu blaga od 1. 1. 2023 dalje ter spremembe sporazuma o prosti trgovini med EU in Singapurjem. Pripravili pa smo tudi dve razpredelnici, ki jih bomo predstavili na seminarju in se nanašata na veljavna dokazila o poreklu blaga ter v katerih primerih se zahteva izvirni lastnoročni podpis izvoznika za namene odobritve preferencialne tarifne obravnave. Razpredelnici sta koristen pripomoček v praksi.

Seminar je namenjen začetnikom na področju porekla blaga, kakor tudi poznavalcem, saj bodo predstavljene tudi spremembe.

 

Program seminarja

9.00 do 9.45: Eva Žontar (GZS)

 • Predstavitev nepreferencialnega porekla blaga

  – kako se dokazuje

  – razlika med preferencialnim in nepreferencialnim poreklom blaga

  – kakšna je pravna podlaga za določitev porekla

  – s kakšno listino se poreklo dokazuje

  – postopek pridobitve Potrdila o poreklu blaga – Certificate of Origin

10.00 – 13.15: Ana Maček (vštet odmor 1 x 15′)

 • novosti na področju porekla blaga, med drugim začetek uporabe PEM prehodnih pravil o poreklu
 • vzporedna uporaba dveh sklopov pravil o poreklu blaga (obstoječih PEM pravil in prehodnih PEM pravil o poreklu blaga)

zadnje spremembe Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447, ki se nanašajo na notranji trg EU, sestavljanje izjave dobavitelja in prehajanje med dvema sklopoma pravil o poreklu (Predstavljeno tematiko vzporedne uporabe dveh sklopov pravil o poreklu bomo obravnavali kompleksno, tudi s predstavitvijo več praktičnih primerov za lažje razumevanje in uporabo v praksi)

 • novosti (spremembe) v okviru sporazumov z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami v smislu veljavnih dokazil o poreklu blaga od 1. 1. 2023 dalje ter spremembe sporazuma o prosti trgovini med EU in Singapurjem.
 • Pripravili smo tudi dve razpredelnici, ki jih bomo predstavili na seminarju in se nanašata na veljavna dokazila o poreklu blaga ter v katerih primerih se zahteva izvirni lastnoročni podpis izvoznika za namene odobritve preferencialne tarifne obravnave. Razpredelnici sta koristen pripomoček v praksi

 

 

– primeri iz prakse;

– odgovori na vprašanja udeležencev.

Predavateljici sta strokovnjakinji s področja porekla blaga, članici delovnih skupin v Sloveniji in pri mednarodnih organizacijah. Mag. Eva Žontar je direktorica oddelka Javne listine pri Gospodarski zbornici Slovenije, ter članica odbora za poreklo blaga pri Mednarodni trgovinski zbornici in odbora za carinske zadeve pri Eurochambres.


Kotizacija

Redna cena seminarja znaša 220,00 EUR + 22 % DDV (skupaj 268,40 EUR) na udeleženca.

Popusti

Člani GZS imajo 20 % popusta. (176,00 EUR + DDV, skupaj 214,72 EUR, označite ob prijavi).


Plačilo kotizacije na webinarju vključuje: udeležbo in učno gradivo ter potrdilo o udeležbi.
Prosimo, da kotizacijo za seminar poravnate najpozneje tri dni pred začetkom dogodka na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4008-8592. Račun boste prejeli po seminarju.

Odjave sprejemamo najkasneje 3 delovne dni pred seminarjem. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku ali neudeležbi, kotizacijo zadržimo v celoti. V primeru premajhnega števila udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja. V tem primeru vam vnaprej vplačano kotizacijo vrnemo.

 

 

Datum

20 Feb 2023

Čas dogodka

9:00 - 13:15

Čas dogodka

 • Časovni pas: America/New_York
 • Datum: 20 Feb 2023
 • Ura: 3:00 - 7:15

Lokacija

ON - LINE
Kategorije

Organizator

Urška Kavčič Rihar
Telefonska številka
01/5897-652
Elektronski naslov
urska.kavcic-rihar@cpu.si

Govorci