PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKO USPOSABLJANJE MENTORJEV – November 2023

 

Pogoji za udeležbo:

V program usposabljanja za mentorje dijakom na PUD se lahko vključi, kdor ima:
 • srednjo poklicno izobrazbo in vsaj pet let ustreznih delovnih izkušenj ali
 • srednjo strokovno izobrazbo in vsaj tri leta ustreznih delovnih izkušenj ali
 • višjo izobrazbo in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.
V program usposabljanja za mentorje študentom na PRI se lahko vključi, kdor ima:
 • najmanj višjo izobrazbo in vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj.

 

Program usposabljanja

 1. dan

 •  dobro komuniciranje in komunikacijske veščine
 • postavljanje pravih vprašanj
 • reševanje problemov in reševanje konfliktov
 • osebnostne značilnosti vključenih v proces izobraževanja pri delodajalcu, obnašanje in reagiranje
 • podajanje navodil in kakovostnih povratnik informacij
 • učni stili in strategije učenja na delovnem mestu
 • razvoj dijakovih oz. študentovih ključnih kompetenc

     2. dan

 •  predpisi in zakoni, ki urejajo organizacijo in izvajanje PUD in PRI,
 • dokumentacija za »grobo« pripravo usposabljanja v delovnem procesu,
 • pedagoška dokumentacija in sodelovanje s šolo,
 • načrtovanje delovnih nalog, spremljanja, ocenjevanja in samoevalvacija mentorjevega dela,
 • navodila za pripravo seminarske (projektne) naloge

      3. dan

 •  specifika razvojnega obdobja mladostništva
 • razvojne značilnosti mladih
 • potrebe, interesi in motivi mladostnikov
 • specifike vzgoje in izobraževanja v delovnem okolju.
 • vključevanje mladih v kolektiv  delovne time
 • metode dela z mladimi
 • priprava učnega okolja za dijake, vajence in študente pri delodajalcu
 • sodelovanje s šolo
 • priprava načrt izvajanja vajeništva in drugih usposabljanj pri delodajalcu
 • izdelava priprave mentorja na usposabljanje oz. izobraževanje  v delovnem procesu

4. dan

 •      predstavitev seminarskih nalog, povratne informacije in utrjevanje znanja in veščin

Datumi izvedbe

Usposabljanje poteka 4 dni ( 14., 17., 22. november in 5. december 2023) med 8.30 in 15.00.

Po končanem usposabljanju udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.

 

 

Kotizacija in plačilo

Cena usposabljanja znaša 360,00 EUR + 22% DDV (439,20 EUR).
Za člane Gospodarske zbornice Slovenije cena znaša 320,00 EUR + 22% DDV (390,40 EUR)
Če želite usposobiti večje število zaposlenih, vam lahko pripravimo tudi ponudbo za izvedbo v podjetju.


 

 

Hourly Schedule

1. dan

8.30 - 10.00
Lik mentorja in njegova vloga v podjetju
10.15 - 12.00
Komunikacijske veščine in osebnostne lastnosti
12.30 - 15.15
Zaznavni tipi, učni stili in odzivanje v različnih situacijah

2. dan

8.30 - 10.00
Pravni okvir in sodelovanje med šolo in podjetjem dokumentacija
10.15 - 12.00
Dokumentacija, ki spremlja usposabljanje z delom
Razvojne značilnosti mladih

3. dan

10.15 - 12.00
Učenje, učno okolje in strategije učenja
Letno načrtovanje praktičnega usposabljanja (izobraževanja) in vrednotenje veščin in znanja
Načrtovanje izvedbe delovne naloge (učne enote)

4. dan

8.30 - 10.00
Predstavitve zaključnih nalog po metodi igre vlog
10.15 - 12.00
Predstavitve zaključnih nalog po metodi igre vlog
12.30 - 15.15
Predstavitve zaključnih nalog s simulacijami

Datum

14 Nov 2023 - 05 Dec 2023

Čas dogodka

8:30 - 15:00

Čas dogodka

 • Časovni pas: America/New_York
 • Datum: 14 Nov 2023 - 05 Dec 2023
 • Ura: 2:30 - 9:00

Cena

360,00€
CPU, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana

Lokacija

CPU, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana
CPU, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana

Organizator

Barbara Krajnc
Telefonska številka
01 5897 655
Elektronski naslov
barbara.krajnc@cpu.si