Date

23 Sep 2020 - 06 Oct 2020

Time

8:30 - 15:00

Cena

280,60€
Več informacij

PEDAGOŠKO-ANDRAGOŠKO USPOSABLJANJE MENTORJEV


Program usposabljanja 

 • Lik in vloga mentorja v izobraževalnem sistem v RS;
 • Psihološke osnove učenja in poučevanja (struktura osebnosti, dejavniki, ki vplivajo na razvoj spretnosti, kritično mišljenje in reševanje problemov);
 • Motivacija pri delu in učenju (notranja in zunanja, materialna in nematerialna motivacija, načini in oblike motiviranja mladih in starejših);
 • Učni proces, učne strategije, dejavniki učenja;
 • Komunikacijski proces (značilnosti generacij – mladi in odrasli, osebnostne lastnosti, komunikacijske veščine);
 • Pomen besedne in nebesedne komunikacije pri sporazumevanju;
 • Metode in načela učinkovitega prenosa znanj in spretnosti pri izobraževanju mladine in odraslih;
 • Priprava na poučevanje in usposabljanje (operativno načrtovanje);
 • Spremljanje sodelavcev pri delu in vrednotenje učinkovitosti osvojenega znanja, spretnosti in delovnih navad;
 • Spremljajoča dokumentacija pri izvajanju praktičnega usposabljanja in izobraževanja v delovnem procesu (učno-delovni načrt, dnevnik dela, evalvacijska lista).

Po končanem usposabljanju udeleženci prejmejo ustrezno potrdilo o udeležbi.

Usposabljanje poteka 3 dni (23. in 25. 9. ter 6. 10. 2020) med 8.30 in 15.00 uro.


Kotizacija in plačilo

Cena usposabljanja na osebo znaša 230,00 EUR + 22 % DDV (280,60 EUR) in vključuje seminarsko gradivo, ustrezno potrdilo in osvežilne napitke med odmori.


Popusti

 • Cena usposabljaja za člane Gospodarske zbornice Slovenije znaša 209,00 EUR + 22 % DDV = 254,98 EUR/na osebo.

Plačilo

Kotizacijo je potrebno nakazati najkasneje 4 dni pred začetkom na transakcijski račun SI56 0201-1001-4816-764, NLB d.d., Ljubljana, sklic: 4001-5004.

Račun boste prejeli po zaključku seminarja. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.


Hourly Schedule

New Day

Tags

Organizator

Barbara Krajnc
Phone
01 5897 655
Email
barbara.krajnc@cpu.si

Govorci

 • Barbara Krajnc

  Barbara Krajnc več kot 25 let deluje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in izobraževanja odraslih. Sodeluje v strokovnih delovnih skupinah, ki pripravljajo javno veljavne izobraževalne programe in programe usposabljanja, v delovnih skupinah, ki pripravljajo sistemske rešitve in ukrepe na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in je vključena v več mednarodnih projektov s tega področja. Od leta 2009 je ravnateljica Višje strokovne šole Centra za poslovno usposabljanje pri GZS v Ljubljani, predavateljica za področje poslovnega komuniciranja in vodenja ter organizatorka prakse z izkušnjami iz vodenja, organiziranja delovnih procesov, moderiranja učnih in delovnih skupin, reševanja konfliktov, komuniciranja in mentoriranja. Je članica dveh nadzornih svetov javnih zavodov, članica Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje in Strokovnega sveta RS za visoko šolstvo. Njena vloga je uveljavljanje potreb podjetij v sistemskih rešitvah na področju izobraževanja. Zelo dobro pozna izzive podjetij pri zagotavljanju bodočih sodelavcev, zato v zadnjih petih letih aktivno dela s kadrovskimi službami in mentorji v podjetjih, usposablja, izvaja delavnice in pripravlja zaposlene različnih ravni na prenos znanja in veščin na mlade, ki so še v procesu izobraževanja in na nove sodelavce, ki prihajajo v organizacije in iščejo nove priložnosti. Kot ekspert GZS za področje izobraževanja strokovno sodeluje z Ministrstvom za šolstvo pri izgradnji in uveljavljanju sistema vajeništva.

 • Sašo Pristavec

  Sašo Pristavec se je po zaključenem študiju v letu 2007 zaposlil na Centru za poslovno usposabljanje kot vodja projektov. Poleg razvoja, trženja in organizacije izobraževalnih vsebin za odrasle, aktivno sodeluje na mednarodnih in nacionalnih projektih povezanih z razvojem izobraževalnih metod, novih izobraževalnih vsebin in dvigom kompetenc zaposlenih v podjetjih. Kot svetovalec za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij posameznikom svetuje pri pridobivanju poklicnih uswposobljenosti in razvoju lastne kariere. Občasno predava tudi v okviru dogodkov, ki jih pripravlja Center za poklicno izobraževanje in Državni izpitni center. Poleg delovnih obveznosti se neprestano izpopolnjuje iz področij komunikacije, marketinga, vodenja.
  Od leta 2004 aktivno sodeluje na pedagoško-andragoških usposabljanjih zaposlenih v organizacijah, kjer od leta 2012 tudi predava različne vsebine s področja komunikacije, ergodidaktike, razvojnih značilnosti mladostnikov, psiholoških osnov poučevanja, metod in tehnik poučevanja na delovnem mestu. Predavanja iz teh področij izvaja tudi na delovodski šoli za elektroenergetike in gradbeništva, kjer je tudi član izpitnega odbora za pedagoško andragoški del delovodskega/poslovodskega izpita. Občasno predava tudi tematike s področja vodenja projektov.

Čas dogodka

 • Časovni pas: America/New_York
 • Datum: 23 Sep 2020 - 06 Oct 2020
 • Ura: 2:30 - 9:00

Več informacij

Več informacij