PEDAGOŠKO ANDRAGOŠKO USPOSABLJANJE MENTORJEV


Program usposabljanja

 1. dan
 • dobro komuniciranje in komunikacijske veščine
 • postavljanje pravih vprašanj
 • reševanje problemov in reševanje konfliktov
 • osebnostne značilnosti vključenih v proces izobraževanja pri delodajalcu, obnašanje in reagiranje
 • podajanje navodil in kakovostnih povratnik informacij
 • učni stili in strategije učenja na delovnem mestu
 • razvoj dijakovih oz. študentovih ključnih kompetenc

2. dan

 • predpisi in zakoni, ki urejajo organizacijo in izvajanje PUD in PRI,
 • dokumentacija za »grobo« pripravo usposabljanja v delovnem procesu,
 • pedagoška dokumentacija in sodelovanje s šolo,
 • načrtovanje delovnih nalog, spremljanja, ocenjevanja in samoevalvacija mentorjevega dela
 • navodila za pripravo seminarske (projektne) naloge

3. dan

 • specifika razvojnega obdobja mladostništva
 • razvojne značilnosti mladih
 • potrebe, interesi in motivi mladostnikov
 • specifike vzgoje in izobraževanja v delovnem okolju.
 • vključevanje mladih v kolektiv  delovne time
 • metode dela z mladimi
 • priprava učnega okolja za dijake, vajence in študente pri delodajalcu
 • sodelovanje s šolo
 • priprava načrt izvajanja vajeništva in drugih usposabljanj pri delodajalcu
 • izdelava priprave mentorja na usposabljanje oz. izobraževanje  v delovnem procesu

4. dan

Predstavitev seminarskih nalog, povratne informacije in utrjevanje znanja in veščin

Usposabljanje poteka 4 dni ( v obdobju od 4. do 18. oktobra 2022) med 8.30 in 15.15.

Po končanem usposabljanju udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.


Kotizacija in plačilo

 • Cena usposabljanja znaša 350,00 EUR + 22% DDV (427,00 EUR).
 • Za člane Gospodarske zbornice Slovenija priznamo 10% popust. Cena znaša 315,00 EUR + 22% DDV (384,30 EUR)
 • Če želite usposobiti večje število zaposlenih, vam lahko pripravimo tudi ponudbo za izvedbo v podjetju.

 

Hourly Schedule

1. dan

8.30 - 10.00
Lik mentorja in njegova vloga v podjetju
10.15 - 12.00
Komunikacijske veščine in osebnostne lastnosti
12.30 - 15.15
Zaznavni tipi, učni stili in odzivanje v različnih situacijah

2. dan

8.30 - 10.00
Pravni okvir in sodelovanje med šolo in podjetjem dokumentacija
10.15 - 12.00
Dokumentacija, ki spremlja usposabljanje z delom
12.30 - 15.15
Letno načrtovanje praktičnega usposabljanja (izobraževanja) in vrednotenje veščin in znanja

3. dan

8.30 - 10.00
Razvojne značilnosti mladih
10.15 - 12.00
Učenje, učno okolje in strategije učenja
12.30 - 15.15
Načrtovanje izvedbe delovne naloge (učne enote)

4. dan

8.30 - 10.00
Predstavitve zaključnih nalog po metodi igre vlog
10.15 - 12.00
Predstavitve zaključnih nalog po metodi igre vlog
12.30 - 15.15
Predstavitve zaključnih nalog s simulacijami

Datum

04 - 18 Oct 2022

Čas dogodka

8:30 - 15:15

Čas dogodka

 • Časovni pas: America/New_York
 • Datum: 04 - 18 Oct 2022
 • Ura: 2:30 - 9:15

Cena

350,00€
CPU, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana

Lokacija

CPU, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana
CPU, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana

Organizator

Barbara Krajnc
Telefonska številka
01 5897 655
Elektronski naslov
barbara.krajnc@cpu.si