NPK računovodja, 21. september 2022 (hibrid: on line in v živo)

Prijave zbiramo do 27. septembra 2021.


Certifikat NPK računovodja izkazuje vašo poklicno usposobljenost za delo v računovodstvu


Usposabljanje za pridobitev NPK računovodja je lahko naslednji korak v vaši karieri


Vstopni pogoj

Za pristop k izpitu je potrebna najmanj srednja strokovna oziroma splošna izobrazba in predvsem veselje do poklica.

Usposabljanje za NPK računovodjo traja 128 ur (32 srečanj) in poteka ob ponedeljkih in sredah med 16.30 – 19.45. ter ob sobotah dopoldan.
Usposabljanje smo prilagodili novo sprejetemu katalogu in ga razdelili v 5 modulov. Priporočamo, da se vključite v vse module, ni pa obvezujoče.


Potek usposabljanja

Modul 1 Pravni vidik gospodarskega in finančnega poslovanja –

4 srečanja, 16 ur, cena: 155,00 EUR + DDV

Modul 2 Računovodstvo in računovodski predpisi –

7 srečanj, 28 ur, cena: 275,00 EUR + DDV

Modul 3 Davki in druge dajatve –

10 srečanj, 40 ur, cena: 470,00 EUR + DDV

Modul 4 Računovodska analiza, načrtovanje in nadziranje –

9 srečanj, 36 ur, Cena: 350,00  EUR + DDV

Zaključni modul »Povežimo pridobljeno znanje« in samostojno izdelajmo računovodske izkaze je za vse udeležence usposabljanja GRATIS.


PREDRAČUN – v pripravi

Katere module izbrati

Želite voditi svoj s.p. ali ste računovodja v manjši družbi ali zavodu > MODULI: 1, 2, 3

Želite pridobiti certifikat NPK računovodja > MODULI: 2, 3, 4

Že imate certifikat NPK računovodja za manjše družbe, s.p. in zavode in želite nadgraditi svoje znanje > MODUL 4

INFORMATIVNI URNIK – v pripravi

Osebno svetovanje

V kolikor se ne morete odločiti katere module izbrati, pokličite Urško Kavčič Rihar na telefon 01 58 97 652, vsak dan med 9.00 in 15.00.
Se želite prijaviti na novice? Vpišite svoje podatke in obveščali vas bomo o aktualnih terminih in novostih.

Predavatelji


  dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon., dolgoletna direktorica s področja financ in računovodstva, svetovalka s področja financ in računovodstva, strokovnjakinja ter samostojna podjetnica in zasebna višja predavateljica s področja financ, računovodstva in davkov na višji in visokih strokovnih šolah in fakultetah. Je izvajalka mnogih strokovnih seminarjev in delavnic ter pripravlja najrazličnejše strokovne in znanstvene članke ter je urednica raznih strokovnih publikacij.


  mag. Tatjana Kolenc – odlična predavateljica z ogromno izkušnjami. Trenutno je zaposlena kot vodja finančno-računovodskega oddelka. V prostem času svoje znanje uspešno prenaša tudi na redne in izredne študente na treh višjih strokovnih šolah in na fakulteti. Narejen ima tudi državni izpit iz ZUP-a ter pridobljeno licenco Republiškega izpitnega centra za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacija za knjigovodjo in računovodjo. Poleg rednega delovnega razmerja je tudi samostojni podjetnik. V okviru dejavnosti opravlja računovodske storitve, razna poslovna, računovodska in davčna svetovanja.


  Jana Galič, dipl.ekon., davčna svetovalka, dolgoletni vodja finančno računovodske službe. Je članica državne izpitne komisije za NPK kvalifikacije knjigovodja oz. računovodja in samostojna izvajalka številnih seminarjev, delavnic in usposabljanj (NPK knjigovodja, NPK računovodja,…) s področja računovodstva in davkov. Je avtorica mnogih člankov z davčno vsebino ter avtorica in soavtorica vač priročnikov.


 


  Metka Penko Natlačen, univ. dipl. prav. s pravniškim državnim izpitom, je samostojna pravna svetovalka v Pravni službi Gospodarske zbornice Slovenije in je strokovnjakinja za individualno in kolektivno delovno pravo. Ima večletne delovne izkušnje v gospodarstvu, sodstvu in raziskovalni dejavnosti. Vsa leta deluje kot sodnica porotnica na delovnem in socialnem sodišču, kot članica strokovnih komisij za pripravo delovnopravne zakonodaje in komisij za razlago nekaterih KP dejavnosti. Dodatno se je s področja kolektivnega dogovarjanja strokovno izpopolnjevala v Dublinu, Torinu in Varšavi, Pragi, Firencah, Lyonu; s področja mirnega reševanja sporov pa v Pragi in Dublinu, v letu 2012 tudi na LRC, Državni komisiji za delovna razmerja na Irskem in ACAS, Agenciji za koncilijacijo in arbitražo v Veliki Britaniji. Predava in objavlja zlasti s področij vprašanj individualnega in kolektivnega delovnega prava, komunikacije in pogajalskih veščin. Je urednica in soavtorica Študije in Zbornika o mirnih načinih reševanja sporov  v delovnem okolju (GZS, 2010), Vodnika po delovnih razmerjih (GZS, 2013) in strokovna urednica Priročnika o kolektivnih pogajanjih (GZS,2014).


  Igor Knez, univ.dipl.pravnik. Igor je po diplomi na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani v 2008 svojo prvo zaposlitev našel na Gospodarski zbornici Slovenije. Leta 2009 se je zaposlil kot svetovalec v Pravni službi GZS. V letu 2012 je bil imenovan za Direktorja Zakonodajne pravne službe GZS. Od prihoda dalje deluje na pravnem področju, predvsem v okviru mednarodno-gospodarskih, statusnih in regulatornih zadev ter na področju delovnega prava. Od septembra 2012 pa deluje kot Namestnik direktorja Pravne službe za zakonodajo s področja gospodarstva. Leta 2014 je bil imenovan v Ekonomsko socialni svet, kot namestnik člana. Vključen je v strokovne delovne skupine na ravni ministrstev za pripravo zakonodaje in Vlade RS. Je avtor več publikacij, izdanih pod okriljem GZS in predavatelj na temo gospodarskega in delovnega prava.  


Podatki za plačilo Redna kotizacija za celoten program znaša 1.250,00 EUR + DDV. V primeru vključitve v enega ali več modulov veljajo cene, ki so zapisane ob posameznem modulih. Pri vključitvi v celoten program usposabljanja nudimo možnost plačila na 3 mesečne obroke. Prvi obrok v višini 416,70 EUR + DDV je potrebno nakazati do dva dni pred pričetkom usposabljanja. V ceno je vključeno tudi gradivo.


 

Datum

21 Sep 2022 - 16 Nov 2022

Čas dogodka

16:30 - 19:45

Čas dogodka

  • Časovni pas: America/New_York
  • Datum: 21 Sep 2022 - 16 Nov 2022
  • Ura: 10:30 - 13:45

Več informacij

Več informacij

Lokacija

CPU
Kategorije

Organizator

Urška Kavčič Rihar
Telefonska številka
01/5897-652
Elektronski naslov
urska.kavcic-rihar@cpu.si
Več informacij