Naladnje Dogodki
Najdi dogodke

Navigacija po ogledu dogodkov

Prihajajoči Dogodki

Dogodki prikaži navigacijo

03.2019

Usposabljanje preglednikov PMZEI, NPK

20.03. - 13:00 - 19:00
CPU,
Kardeljeva ploščad 27a Slovenija
+ Google Map

Usposabljanje je namenjeno pripravam preglednikov PMZEI (manj zahtevnih električnih inštalacij) za pridobitev poklicne kvalifikacije NPK. Preglednik manj zahtevnih električnih inštalacij (PMZEI) opravlja naloge povezane s pregledi sistemov za pregledovanje električnih in strelovodnih inštalacij. Preglednik el. inštalacij, PMZEI, ki je pridobil certifikat lahko opravljata naloge, povezane s pregledi sistemov za pregledovanje električnih in strelovodnih inštalacij.

Preberite več »

Redno usposabljanje voznikov, mar.2019

23.03. - 08:00 - 14:00
CPU,
Kardeljeva ploščad 27a Slovenija
+ Google Map

Redno usposabljanje voznikov (KODA 95) po programu za leto 2019 Vozniki, ki se poklicno ukvarjajo s prevozom blaga ali potnikov in imajo v vozniškem dovoljenju vpisano KODO 95 so se obvezni redno usposabljati najmanj vsakih pet let v obsegu 35 ur ali vsako leto v trajanju najmanj 7 ur. Program za redno usposabljanje voznikov je prilagojeno po predpisanih programih izobraževanja za posamezno leto. Usposabljanje morajo kandidati opraviti pred iztekom veljavnosti spričevala, ki potrjuje redno usposabljanje oz. KODE 95 v vozniškem…

Preberite več »
04.2019

Usposabljanje za nepremičninske posrednike,

03.04. - 09:00 - 15:30
CPU,
Kardeljeva ploščad 27a Slovenija
+ Google Map

Usposabljanje za nepremičninske posrednike Namenjeno je posameznikom, ki se želijo poklicno ukvarjati s posredovanjem nepremičnin. Za opravljanje posredovanja v prometu z nepremičninami zakonodaja določa, da mora posameznik, ki te posle opravlja imeti usrezno licenco. Usposabljanje je odlična osnova za pripravo na izpit /preverjanje znanja NPK in s tem na pridobitev licence.

Preberite več »

NPK računovodja, april 2019

08.04. - 16:30 - 19:45
CPU,
Kardeljeva ploščad 27a Slovenija
+ Google Map

Certifikat NPK računovodja Usposabljanje je odlična priprava na NPK RAČUNOVODJA Pridobitev certifikata NPK izkazuje vašo poklicno usposobljenost za delo v računovodstvu. Za pristop k izpitu je pogoj najmanj srednja strokovna oziroma splošna izobrazba in predvsem veselje do poklica. Usposabljanje za NPK računovodjo traja 128 ur (32 srečanj) in poteka ob ponedeljkih in sredah med 16.30 – 19.45. ter ob sobotah dopoldan. Usposabljanje smo prilagodili novo sprejetemu katalogu in ga razdelili v 5 modulov. Priporočamo, da se vključite v vse module,…

Preberite več »

Usposabljanje serviserjev hladilne tehnike z izpitom, april 2019

10.04. - 08:30 - 15:30
CPU,
Kardeljeva ploščad 27a Slovenija
+ Google Map

Serviserji, ki  ukvarjajo z namestitvijo,  vzdrževanjem ali servisiranjem hladilnih naprav in klimatizacijske opreme ter toplotnih črpalk (hladilna tehnika), ki vsebujejo določene fluorirane toplogredne pline ali ozonu škodljive snovi, morajo imeti po veljavni zakonodaji opravljen izpit. Od 1. 10. 2016 je veljavnost izpitov za nedoločen čas. Serviserji z opravljenim izpitom se vpišejo v sezam pooblaščenih serviserjev pri ARSO.

Preberite več »

Obnavljanje spričeval serviserjev hladilne tehnike, april 2019

10.04. - 08:30 - 14:00
CPU,
Kardeljeva ploščad 27a Slovenija
+ Google Map

Serviserj z veljavnimi spričevali: po novi Uredbi, sprejeti 1. 10. 2016 je potrebno veljavnost spričeval obnoviti pred potekom veljavnosti. To opravijo tako, da se udeležijo predavanja o novostih ter opravijo pisni izpit. Serviserji s pretečenimi spričevali: morajo ponovno opraviti pisni in praktični izpit, pred tem pa se udeležijo še krajšega predavanja o novostih. Vsa spričevala, ki bodo izdana po uveljavitvi nove uredbe, bodo veljala za nedoločen čas.  Serviserji, ki  ukvarjajo z namestitvijo,  vzdrževanjem ali servisiranjem hladilnih naprav in klimatizacijske opreme…

Preberite več »

Avto klime, seminar + izpit, april 2019

11.04. - 08:00 - 17:00
CPU,
Kardeljeva ploščad 27a Slovenija
+ Google Map

Usposabljanje serviserjev avto klim – Program E Serviserji za avto klime morajo opraviti usposabljanje in izpit (Program E) Usposabljanje je namenjeno zaposlenim v servisih, podjetjih in povsod kjer se ukvarjajo z vzdrževanjem in servisiranjem ter prodajo in montažo klimatskih sistemov v avtomobilih in opravljajo dejavnost zajema fluoriranih toplogrednih plinov pri klimatskih napravah v motornih vozilih med servisiranjem ali pred končno odstranitvijo avto klime. Po zaključku izobraževanja kandidati opravljajo še preizkus znanja, ki obsega teoretični in praktični del. Udeleženci prejmejo gradivo…

Preberite več »

Avto klime: obnavljanje spričeval, april 2019

11.04. - 08:00 - 17:00
CPU,
Kardeljeva ploščad 27a Slovenija
+ Google Map

Obnavljanje veljavnosti spričeval serviserjev za avto klime Preverite veljavnost vašega spričevala in ga podaljšajte pred potekom veljavnosti Obnavljanje – podaljševanje veljavnosti spričeval: če se spričevalo obnovi pred potekom veljavnosti, to za serviserja pomeni le udeležbo na predavanju (2 uri) ter opravljanje krajšega pisnega izpita.  Ponovno opravljanje izpita – pretečena veljavnost spričeval: če je veljavnost spričevala že potekla, to pomeni udeležbo na predavanju (2 uri) ter opravljanje pisnega in praktičnega izpita (vse v enem dnevu, 16. 3. 2017) Vsa spričevala, ki…

Preberite več »

Detektiv – usposabljanje, april 2019

18.04. - 16:30 - 19:45
CPU,
Kardeljeva ploščad 27a Slovenija
+ Google Map

Postani detektiv in pridobi zanimiv in atraktiven poklic! Edino usposabljanje za detektive v Sloveniji Detektiv je poklic, ki združuje različna področja, od poznavanja prava in zakonodaje do forenzičnih metod, da ne zanemarimo dobre fizične kondicije in splošne razgledanosti. Opravljeno usposabljanje za detektive je obvezno za vse kandidate.  

Preberite več »

Spremljevalec izrednega prevoza, april 2019

19.04. - 08:00 - 17:00
CPU,
Kardeljeva ploščad 27a Slovenija
+ Google Map

Spremljevalec izrednega prevoza ima pri spremljanju izjemno pomembno in odgovorno nalogo pri celotnem procesu načrtovanja in izvedbe prevoza tovora izjemnih dimenzij. Naloga spremljevalca ni samo spremljanje (vožnja pred ali za) tovora. Pred vsakim spremstvom mora preveriti morebitne ovire na načrtovani poti prevoza, za stalno komunikacijo z voznikom tovornjaka, upravljati svetlobno tablo, …

Preberite več »
05.2019

ECQA – vodenje EU projektov, maj 2019

09.05. - 09:00 - 16:00
CPU,
Kardeljeva ploščad 27a Slovenija
+ Google Map

ECQA – vodenje EU projektov Usposabljanje je namenjeno vam, ki želite pridobiti informacije in znanje za ECQA – vodenje EU projektov ali iščete dodatne vire sredstev za sofinanciranje projektnih idej. V okviru delavnice ECQA – vodenje EU projektov spoznate tudi praktične primere – vse od priprave prijave projekta pa do izdelave končnega poročila. Naloge vključujejo teme, kot so: pridobivanje in razumevanja razpisne dokumentacije, definiranja vsebine in ciljev projekta, planiranje projektnega proračuna in vrste upravičenih stroškov, planiranje in spremljanje dela projektne…

Preberite več »

Dopolnilno usposabljanje nepremičninskih posrednikov, maj 2019

15.05. - 08:30 - 15:30
CPU,
Kardeljeva ploščad 27a Slovenija
+ Google Map

Dopolnilno usposabljanje nepremičninskih posrednikov je obvezno za vse imetnike licenc Udeležbo priporočamo vsem, ki ste licenco pridobili leta 2013 ali pa ste v te

Preberite več »
+ Izvoz Objavljeni Dogodki

KATALOG 2019