Date

04 Jun 2021

Time

8:30 - 15:00

Cena

160,00
Več informacij

KOMUNICIRANJE – VEŠČINE ZA MENTORJE V PODJETJIH


Komu je namenjeno

Komuniciranje za mentorje v podjetjih je dodatno usposabljanje na področju mehkih spretnosti. Namenjeno mentorjem, ki so zaključili Pedagoško andragoško usposabljanje za mentorje v podjetjih (temeljni program). Priporočamo, da imajo kandidati tudi nekaj izkušenj z delom z dijaki, vajenci ali študenti višjega strokovnega izobraževanja.

Usposabljanje poteka v obliki delavnice, kjer mentorji iz podjetij dobite priložnost za izmenjavo izkušenj, analizo svojih veščin in spretnosti ter možnost za izboljšanje kompetenc, ki pomagajo pri odstranjevanju ovir pri procesih medsebojnega sporazumevanja.

Cilji

Cilj je vzdrževanje zaupanja in vzdrževanje odličnih medsebojnih odnosov med mentorjem (mentorji) in mentoriranci ter sodelavci, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in veščinah sporazumevanja.

Program  

 • Analiza praktičnega usposabljanja z vidika sporazumevanja.
 • Izmenjava izkušenj o osebnostnih lastnostih in reakcijah dijakov in študentov, ki ste jih kot mentorji že usposabljali.
 • Osebnostne lastnosti mentorja in mentoriranca in vpliv vedenja na proces poučevanja in učenja.
 • Pasti nebesednega komuniciranje, in “branje” sporočil.
 • Urjenje komunikacijskih veščin sporočanja, poslušanja, izrekanja pohval in kritik in odzivi sogovornikov.
 • Postavljanje pravih vprašanj in voden pogovor za pripravo kakovostnih povratnih informacij na podlagi pravih vprašanj.
 • Refleksija in samorefleksija v procesu izobraževanja.

Zaključek

Usposabljanje se zaključi s samorefleksijo in kratkim testom, s katerim udeleženci preverijo znanje, ki so ga pridobili.


Rezervirajte datum

Usposabljanje bo potekalo 4. 6. 2021 od 8.30 do 15.00 v prostorih Centa za poslovno usposabljanje v Ljubljani. Število udeležencev je omejeno.


Kotizacija in plačilo

 • Cena usposabljanja je 160,00 € + 22% DDV (za plačilo z DDV 195,20 €) na osebo.
 • Cena za člane Gospodarske zbornice Slovenija je 144,00 € + 22% DDV (za plačilo z DDV 175, 68 €) na osebo.
 • Cena za kandidate, ki so Pedagoško andragoško usposabljanje za mentorje opravljali na CPU po letu 2006, je 130, 00 € + 22% DDV (za plačilo 158, 60 €) na osebo.

V primeru večjih potreb, vam lahko pripravimo tudi ponudbo za izvedbo v podjetju.


Tags

Organizator

Barbara Krajnc
Phone
01 5897 655
Email
barbara.krajnc@cpu.si

Govorec

 • Barbara Krajnc

  Barbara Krajnc več kot 25 let deluje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in izobraževanja odraslih. Sodeluje v strokovnih delovnih skupinah, ki pripravljajo javno veljavne izobraževalne programe in programe usposabljanja, v delovnih skupinah, ki pripravljajo sistemske rešitve in ukrepe na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja in je vključena v več mednarodnih projektov s tega področja. Od leta 2009 je ravnateljica Višje strokovne šole Centra za poslovno usposabljanje pri GZS v Ljubljani, predavateljica za področje poslovnega komuniciranja in vodenja ter organizatorka prakse z izkušnjami iz vodenja, organiziranja delovnih procesov, moderiranja učnih in delovnih skupin, reševanja konfliktov, komuniciranja in mentoriranja. Je članica dveh nadzornih svetov javnih zavodov, članica Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje in Strokovnega sveta RS za visoko šolstvo. Njena vloga je uveljavljanje potreb podjetij v sistemskih rešitvah na področju izobraževanja. Zelo dobro pozna izzive podjetij pri zagotavljanju bodočih sodelavcev, zato v zadnjih petih letih aktivno dela s kadrovskimi službami in mentorji v podjetjih, usposablja, izvaja delavnice in pripravlja zaposlene različnih ravni na prenos znanja in veščin na mlade, ki so še v procesu izobraževanja in na nove sodelavce, ki prihajajo v organizacije in iščejo nove priložnosti. Kot ekspert GZS za področje izobraževanja strokovno sodeluje z Ministrstvom za šolstvo pri izgradnji in uveljavljanju sistema vajeništva.

Čas dogodka

 • Časovni pas: America/New_York
 • Datum: 04 Jun 2021
 • Ura: 2:30 - 9:00

Več informacij

Več informacij