Date

01 - 10 Mar 2021

TimeUsposabljanja potekajo v dopoldanskem in popoldanskem času. Odvisno od termina.

9:00 - 15:00

Cena

Brezplačno za 45+ in poklicno izobrazbo
Več informacij

Hišnik – priprave za pridobitev NPK

V okviru projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc, ki je namenjen vsem s srednjo poklicno ali nižjo izobrazbo in so starejši od 45 let, vas vabimo na usposabljanje, ki prinaša nova poklicna znanja s področja opravljanja del hišnika. Nosilec projekta je Center za dopisno izobraževanje Univerzum.

Usposabljanje za poklic HIŠNIK na CPU vključuje:

  • razlago predpisov s področij gradnje objektov, urejanja prostora, stanovanjskih razmerij in upravljanja poslovnih stavb,
  • spoznavanje pravilnikov o varstvu pred požarom, varstvu pri delu in varovanju okolja,
  • vpogled v procese vzdrževanja in vzpostavljanja predpisanega stanja javnih objektov (šole, vrtci, občinske uprave, domovi za starejše, domovi za terapevtske skupine, zavetišča za brezdomce, vzgojni domovi),
  • vpogled v procese vzdrževanja in vzpostavljanja predpisanega stanja komercialnih objektov (poslovne stavbe, trgovski centri, večstanovanjski objekti, industrijski objekti),
  • poglobljeno pripravo na preverjanje znanja, postopke za izdelavo predstavitvene mape (portfolia) in življenjepisa.

Dodatne informacije

Sašo Pristavec, 01 5897 659, saso.pristavec@cpu.si

Tags

Organizator

SAŠO PRISTAVEC
Phone
01/5897-659
Email
SASO.PRISTAVEC@CPU.SI

Čas dogodka

  • Časovni pas: America/New_York
  • Datum: 01 - 10 Mar 2021
  • Ura: 3:00 - 9:00

Več informacij

Več informacij