ECQA CERTIFICIRANI VODJA EU PROJEKTOV

V okviru delavnice ECQA – vodenje EU projektov spoznate tudi praktične primere – vse od priprave prijave projekta pa do izdelave končnega poročila. Naloge vključujejo teme, kot so: pridobivanje in razumevanja razpisne dokumentacije, definiranja vsebine in ciljev projekta, planiranje projektnega proračuna in vrste upravičenih stroškov, planiranje in spremljanje dela projektne skupine in statusa projekta, poročanje, vrednotenja.

Seminar in delavnica ECQA – vodenje EU projektov sta primerna za zaposlene tako v zasebnih kot v javnih organizacijah in za vse, ki želite izkoristiti znanje o vodenju evropskih projektov pri obstoječi zaposlitvi ali kot prednost pri nadaljnjih zaposlitvah oziroma referenci osebe, ki sodeluje na EU projektu kot vodja ali kot strokovnjak.


Potek izobraževanja

V želji, da se prilagodimo napornemu urniku, ki ga imajo vodje EU projektov smo izobraževanje prenovili in naredili dostopnejše. Kombiniran način dopušča, da se sami odločate kdaj in koliko časa boste namenili študiju. Izobraževanje je razdeljeno na 6 dni v obliki delavnice na CPU in on-line izobraževanja ter 6-tedenskega spletnega izobraževanja. Izobraževanje in izpit izvajamo v sodelovanju s podjetjem Bicero.

Prednosti udeležbe seminarja ECQA – vodenje EU projektov

Namen seminarja je podati znanje in dobre prakse o vprašanjih, kot so:

 • Kako preoblikovati idejo v projekt?
 • Kako poiskati primerne razpise za projekte?
 • Kako poiskati primerne partnerje?
 • Katere so skupne lastnosti vseh projektov EU?
 • Kakšen je tipičen življenjski cikel projekta EU?
 • Kako oblikovati cilje projekta in delovni program?
 • Kako izbrati in voditi mednarodni konzorcij partnerjev?
 • Kako planirati finančno konstrukcijo projekta in kako izdelati finančno poročilo?
 • Kako učinkovito voditi projektno dokumentacijo?
 • Kako obvladovati tveganja?
 • Kako učinkovito komunicirati s partnerji?
 • Katera informacijska orodja uporabiti za učinkovitejšo projektno delo?

Program usposabljanja

Modul 1: PREDSTAVITEV EVROPSKIH PROJEKTOV

 • Struktura EU in programov EU (življenjski cikel projektov EU, primeri EU programov: Horizon Europe, EIC, Erasmus+, COSME, CreativeEurope, Evropsko teritorialno sodelovanje (Interreg,… )

Modul 2: PROJEKTNI CILJI IN FINANCE

 • Začetne aktivnosti in cilji (primer: pretvorba ideje v logični okvir projekta in projektna prijavnica)
 • Vodenje delovnih paketov, aktivnosti in rezultatov projekta (primer: strukturiranje projekta z delovnimi paketi, intelektualnimi izdelki)
 • Vodenje financ (primer: priprava projektnega proračuna)
 • Vodenje pogodb (primer: Horizon Europe pogodba, konzorcijska pogodba, zahtevek za aneks)

Modul 3: SODELOVANJE

 • Sestava projektnega konzorcija (primer: dobre prakse, iskalniki)
 • Komuniciranje in vodenje delovne skupine (primer:  projektni plan, Gantt-ov diagram, plan komunikacije, IT orodja za projektno vodenje, komunikacijo in upravljanje dokumentacije)
 • Izkoriščanje in trajnost rezultatov projekta (primer: poslovni plan, plan trajnosti)
 • Poročanje (primer: vmesno in končno poročilo, dokazila)

Modul 4: VODENJE KAKOVOSTI

 • Planiranje kakovosti (primer: plan kakovosti, metode preverjanja kakovosti)
 • Zagotavljanje kakovosti (primer: izvedba evaluacijskega pregleda)
 • Upravljanje tveganja (primer: plan ocene tveganj)

Vsem poglavjem so dodani primeri najboljših praks iz že sprejetih in uspešno zaključenih projektov.


Certifikat

Pristop k izpitu na koncu usposabljanja je neobvezen, vendar boste s certifikatom, pridobljenim po uspešno opravljenem izpitu, lažje dokazovali primernost za sodelovanje v mednarodnih projektih kot enakopravni partnerji, prav tako pa boste lažje prevzemali koordiniranje evropskih projektov in mednarodnih konzorcijev.
Ne nazadnje – certifikat vam dvigne vrednost na trgu dela. Pridobitev certifikata je opcijska – za tiste, ki želijo več.
Pri nekaterih javnih slovenskih in EU razpisih je možno pridobiti dodatne točke za izbor prijavljenih projektov, če projekt vodi oseba z ECQA certifikatom.


Lokacija
Delavnica bo potekala v prostorih GZS Centra za poslovno usposabljanje, Kardeljeva ploščad 27a, 1000 Ljubljana, od 9. – 12. ure.


Potek dela
Udeležencem seminarja ECQA – vodenje EU projektov bomo predstavili gradivo in praktične primere sprejetih in uspešno zaključenih projektov. Seminar bo potekal tri dni v slovenskem jeziku z razlago uveljavljenega angleškega izrazoslovja, od 9:00 do 16:00 ure. Prejeli boste gradivo (v angleškem jeziku) in dostop do elektronskega sistema za pripravo na izpit (v ang.), po končanem seminarju pa potrdilo o udeležbi.

Udeleženci prejmejo tudi dostop do spletne učilnice, ki vsebuje primere že izpolnjenih projektnih prijavnic, primere predlog za projektno vodenje, primere projektnih planov, navodila za iskanje primernih razpisov, povezave do portalov, ki objavljajo razpise.
V okviru spletne učilnice imajo dostop do učnih materialov, primerov izpitov, projektnih nalog. Projektne naloge (logični okvir, finančni plan, …) pregledajo in ocenijo strokovnjaki in vam podajo komentar za izboljšanje.


Termini predavanj v živo: 21. september, 5. in 19 oktober 2022.

Termini on-line predavanj: 28. september, 12. oktober in 2. november 2022.


Izpit
Ob zaključku seminarja in delavnice ECQA – vodenje EU projektov se udeleženci prijavijo na izbrani izpitni rok. Izpit se opravlja v elektronski obliki v angleščini. Po uspešno opravljenem izpitu udeleženci pridobijo naziv »ECQA certificirani vodja evropskih projektov« ter certifikat.

Termin izpita na CPU: 2. december 2022


Kotizacija in cena izpita

Redna cena za kombinirano izobraževanje: 3 dni na izbranem terminu ter dostop do platforme za e-študij znaša 1.138,50 € + 22 % DDV, za plačilo 1.388,97 €.

Cena izpita znaša 200,00 € + 22 % DDV, za plačilo 244,00 €.

Skupna cena usposabljanja in izpita znaša 1.338,50 € + 22 % DDV, za plačilo 1.632,97 z DDV.

Popusti

 • Zgodnje prijave: s prijavo in plačilom do 21. avgusta 2022 si zagotovite 10% popust. Predračun prejmete s potrditvenim mailom po prijavi.
 • Več udeležencev iz istega podjetja (2–5 udeležencev): 5 % popusta.

Pomembno: popust se upošteva le pri kotizaciji, ne pa tudi pri izpitu.

Plačilo kotizacije na seminarju vključuje: udeležbo, učno gradivo, postrežbo med odmorom, kosila in potrdilo o udeležbi na seminarju. Popusti se seštevajo.
Prosimo, da kotizacijo za seminar poravnate najpozneje dva dni pred začetkom dogodka na transakcijski račun NLB d.d., Ljubljana, SI56 0201-1001-4816-764, sklic: 4005-7306.

Prosimo, da ob prihodu na seminar predložite potrdilo o plačani kotizaciji. Račun boste prejeli po seminarju. Odjave sprejemamo najkasneje 3 delovne dni pred seminarjem. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v celoti. Pri odjavah po tem roku ali neudeležbi, kotizacijo zadržimo v celoti. V primeru premajhnega števila udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi seminarja. V tem primeru vam vnaprej vplačano kotizacijo vrnemo.


LETAK

 

Datum

21 Sep 2022 - 02 Dec 2022

Čas dogodka

9:00 - 12:00

Čas dogodka

 • Časovni pas: America/New_York
 • Datum: 21 Sep 2022 - 02 Dec 2022
 • Ura: 3:00 - 6:00

Več informacij

Read More

Lokacija

CPU
Kategorije

Organizator

Barbara Krajnc
Telefonska številka
01 5897 655
Elektronski naslov
barbara.krajnc@cpu.si
Read More