Date

09 Feb 2021

Time

8:30 - 15:00

Cena

160,00
Več informacij

DOKUMENTACIJA – VEŠČINE ZA MENTORJE V PODJETJIH


Komu je namenjeno

Z dokumentacijo se srečujejo mentorji, ki praviloma organizirajo izobraževalne procese v podjetjih, vanje vključujejo sodelavce in so sami mentorji dijakom in študentom.

Dodatno usposabljanje je namenjeno mentorjem, ki so zaključili Pedagoško andragoško usposabljanje za mentorje v podjetjih (temeljni program) in začenjajo s praktičnim usposabljanjem z delom za dijake ali praktičnim izobraževanjem za študente.

Namen usposabljanja je urediti in poglobiti znanje o pravnih in sistemskih okvirih izvajanja praktičnega usposabljanja.

Cilji

Cilj  je zbrati dokumentacijo za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom in praktičnega izobraževanja, prilagoditi načrte izvajanja delovnim procesom ter izpeljati postopke skladno s predpisi.

Program

 • Novosti v izobraževalnem sistemu poklicnega in strokovnega izobraževanja v RS (Katalog praktičnega usposabljanja za srednje poklicno izobraževanje, Načrt izvajanja vajeništva).
 • Dokumentacija praktičnega usposabljanja z delom in praktičnega izobraževanja v delovnem procesu.
 • Načrtovanje poučevanja in usposabljanja v organizaciji (nosilci in izvajalci usposabljanja glede na učne cilje).
 • Vloga delodajalcev pri vmesnem preizkusu in zaključnem izpitu.
 • Spremljanje sodelavcev pri delu in vrednotenje učinkovitosti usposabljanja.
 • Formalne oblike komuniciranja z izvajalci izobraževalnih programov in drugimi deležniki.
 • Pomen kakovostnega gradiva (nabora informacij o organizaciji) za komunikacijo z mentoriranci.

Zaključek

Usposabljanje se zaključi s samorefleksijo in kratkim testom, s katerim udeleženci preverijo znanje, ki so ga pridobili.


Rezervirajte datum

Usposabljanje bo potekalo 9. 2. 2021 od 8.30 do 15.00 v prostorih Centa za poslovno usposabljanje v Ljubljani. Število udeležencev je omejeno.


Kotizacija in plačilo

 • Cena usposabljanja je 160,00 € + 22% DDV (za plačilo z DDV 195,20 €) na osebo.
 • Cena za člane Gospodarske zbornice Slovenija je 144,00 € + 22% DDV (za plačilo z DDV 175, 68 €) na osebo.
 • Cena za kandidate, ki so Pedagoško andragoško usposabljanje za mentorje opravljali na CPU po letu 2006, je 130, 00 € + 22% DDV (za plačilo 158, 60 €) na osebo.

V primeru večjih potreb, vam lahko pripravimo tudi ponudbo za izvedbo v podjetju.


Tags

Čas dogodka

 • Časovni pas: America/New_York
 • Datum: 09 Feb 2021
 • Ura: 2:30 - 9:00

Več informacij

Več informacij